Santanderin toimenpiteet koronavirukseen liittyen

Me Santanderilla seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä tiivisti, samalla noudattaen sekä paikallisten viranomaisten, Maailman terveysjärjestön (WHO), että pääkonttorimme antamia ohjeistuksia kullakin markkina-alueellamme.

Olemme ryhtyneet erilaisiin toimenpiteisiin tartuntavaaran vähentämiseksi. Toimenpiteet itsessään pitävät sisällään niin matkustusrajoituksia kuin kasvokkain tapahtuvien tapaamisten perumisia tai lykkäyksiä, joihin on kutsuttu mukaan useampia henkilöitä.

Lyhyesti yleisellä tasolla tärkeimmät toimenpiteemme ovat:

  • Liikematkustamista on siirretty tai kokonaan peruttu
  • Santanderin järjestämät erilaiset konferenssit on peruttu tai siirretty tuonnemmaksi
  • Kasvokkain tapahtuvia tapaamisia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tullaan välttämään ja ne korvataan online-, puhelin- tai videotapaamisilla
  • Osallistumiset yrityksemme ulkopuolisiin kokouksiin/ tapahtumiin perutaan, ellei ne ole liiketoiminnan kannalta välttämättömiä
  • Santander toteuttaa myös paikallisviranomaisten suositusta lisätä niin etätyön kuin joustavan työskentelyn mahdollisuutta mahdollisimman monelle työntekijälle, varmistaen samalla, että ylläpidämme normaalia liiketoimintaa ja palveluamme asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme

Työntekijöidemme, asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme terveys on meille kaikille ensisijaisen tärkeää ja näin ollen tulemme jatkamaan toimia heidän hyvinvointinsa suojelemiseksi, varmistaen kuitenkin samalla, että liiketoimintamme jatkuu normaaliin tapaan.