Vastuullisuus

Vastuullisuus merkitsee meille vastuun kantamista niistä vaikutuksista, joita meillä on toimintaympäristöömme. Se koskee kaikkia liiketoiminnan osa-alueitamme ja muodostuu taloudellisesta, sosiaalisesta sekä ekologisesta ​näkökulmasta.

Vastuullisuus

Taloudellinen vastuu: vastuullinen luotonanto on toimintamme kulmakivi

​​​Asiakkaillemme ja yhteiskunnallemme olemme ennen kaikkea vastuullinen luotonantaja. Koko liiketoimintamme perustuu vastuulliseen luotonantoon, jonka puolesta haluamme myös puhua avoimesti sekä kasvattaa tietoisuutta siitä. Maksuhäiriömerkintöjen määrä Suomessa näyttää yhä kasvavan, ja vuonna 2018 maksuhäiriöisten henkilöiden määrä oli jo yli 380 000.

Meille vastuullinen luotonanto on käytännössä sitä, että myönnämme lainoja ainoastaan, kun olemme arvioineet, että asiakas ymmärtää ja pystyy hallitsemaan lainaan liittyvät velvollisuutensa. Haluamme olla varmoja siitä, että asiakkaidemme taloudellinen kantokyky ei ole vaakalaudalla ottaessaan lainaa. Näin olemme osallisina estämässä ylivelkaantumista, ja kohti maksuhäiriöttömämpää Suomea. Tahdomme lisätä taloudellista osaamista ja teemmekin yhteistyötä esimerkiksi Talous ja nuoret TATin kanssa edistääksemme nuorten talouskasvatusta. Lisäksi haluamme tukea asiakkaitamme ja yhteiskuntaa rahoitukseen liittyvissä asioissa. Lue vastuullisuuskirjeemme.

Vastuullisuus koskee kaikkia liiketoiminnan osa-alueitamme

Pyrimme maksimoimaan positiiviset vaikutukset sidosryhmillemme sekä minimoimaan negatiiviset sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Kehitämme ratkaisuja, jotka vastaavat globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin.

Illustration av familj som håller varandra i handen

Sosiaalinen vastuu

Lue Santanderin yhteisöllisestä toiminnasta

kasvi icon

Ekologinen vastuu

Lue Santanderin ympäristövastuusta