Brändi, ilme ja logo

Täältä löydät tietoa Santanderin brändistä sekä logot käyttöohjeineen. 

Brändi

Uudistimme brändiämme vuonna 2018. Ilmeemme on modernimpi, sopivampi digitaaliseen maailmaan sekä uskottavampi uusien sukupolvien keskuudessa. Samalla kuitenkin pidimme tärkeänä säilyttää ominaisimmat piirteet; nimi, punainen väri sekä liekki, jotka ovat omiaan luomaan tunnettuutta ja näkymään digitaalisissa ympäristöissä.

Brändi kulminoituu logoomme, mutta brändi on paljon enemmän. Nykyinen visuaalinen ilmeemme pohjaa graafisiin elementteihin, jotka luovat rikkaamman ja tunnistettavamman identiteetin yhdessä Santander logon kanssa. 

Lopulta Santanderin brändin muovaavat työntekijämme ja asiakkaamme sekä tapamme toimia. 

​Yrityskulttuuri

​Yrityskulttuurimme arvot, Simple, Personal ja Fair kuvaavat tapaamme toimia ja antavat suuntaviivat sille miten kohtaamme asiakkaamme, ympäristömme ja työntekijämme. 

Simple

Tarjoamme asiakkaille helposti saatavilla olevia tuotteita, joita on helppo ymmärtää. Käytämme yksinkertaista kieltä ja parannamme prosessejamme jatkuvasti.

Personal

Tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaista palvelua ja tarjoamme heille tuotteita, jotka sopivat asiakkaan tarpeisiin. Haluamme, että jokainen työntekijämme ja asiakkaamme tuntevat itsensä arvostetuksi ja että heitä kohdellaan yksilöinä.

Fair

Kohtelemme työntekijöitämme sekä asiakkaitamme reilusti ja tasapuolisesti. Olemme läpinäkyviä ja pidämme antamamme lupaukset. Koemme tärkeäksi hoitaa asiakas- ja verkostosuhteita kunnioittaen ja suhteita vaalien, sillä mikä on hyväksi heille, on myös hyväksi Santanderille. 

Logo

Santanderin vuonna 2018 käyttöönotettu logo on suunniteltu erityisesti digitaalisia ympäristöjä silmällä pitäen. Logovaihtoehtojen käyttö mukautuu käytettävän ympäristön mukaan.

Logon käyttö

Logoja ei saa muokata millään tavalla tai niiden väriä vaihtaa. Liekkiä tai tekstiä ei saa irrottaa pohjastaan eikä logon mittasuhteita voi muuttaa. Logon ja sen suoja-alueen päälle ei voi lisätä tekstiä tai grafiikkaa eikä muita logoja tai kuvia. 

Logo valkoisella pohjalla ja punaisella teksillä on ensisijainen vaihtoehto. Tätä tulisi käyttää aina mikäli tila ja ympäristö sen mahdollistaa.

Punaisella pohjalla ja valkoisella tekstillä on toissijainen vaihtoehto, jota voi käyttää haasteellisen taustan tai muun erottuvuusongelman takia.