Vastuullinen luotonanto

Maksuhäiriömerkintöjen määrän lisääntyessä Suomessa vastuullisen luotonannon merkitys korostuu enemmän kuin koskaan. Vastuullinen luotonanto on toimintamme kulmakivi ja koko liiketoimintamme perustuu siihen.

Vastuullinen lainanantaja selvittää huolellisesti lainanhakijan taloudellisen tilanteen

Vastuullisen lainanantajan tehtävä on huolehtia siitä, että lainanottajan maksukyky on riittävä ja että hän pystyy hallitsemaan lainaan liittyvät velvollisuutensa. Lainanhakijan velanhoitokyky ja hänelle sopivan lainan määrä on siis arvioitava perusteellisesti. Haluamme olla varmoja siitä, että asiakkaidemme taloudellinen kantokyky ei ole vaakalaudalla ottaessaan lainaa. Tahdomme ehkäistä ylivelkaantumista Suomessa.

Vastuullinen lainanantaja noudattaa säädöksiä ja on toiminnassaan läpinäkyvä

Vastuullinen luotonanto pohjautuu Finanssivalvonnan antamiin suosituksiin ja lain sekä viranomaismääräysten mukaisiin säännöksiin. Vastuullinen lainanantaja toimii hyvän luotonantotavan mukaisesti. Vastuullisen lainanantajan tunnistaa lisäksi kohtuullisesta ja läpinäkyvästä hinnoittelusta. Lainojen hintoja voi vertailla esimerkiksi todellisen vuosikoron avulla. Todellisessa vuosikorossa otetaan huomioon korkoprosentin lisäksi muut lainaan liittyvät kulut. Lainojen hintoja tarkastellessa on syytä huomioida myös lainan kokonaiskustannukset. Yleissääntönä kannattaa muistaa, että mitä pidempi laina-aika, sitä suuremmat lainan kokonaiskustannukset tulevat olemaan.

Vastuullinen luotonanto koskee myös lainanottajaa

On lainanottajan vastuu olla rehellinen omista tuloistaan, menoistaan ja veloistaan, jotta lainanantaja voi tehdä todenmukaisen arvion lainanottajan maksukyvystä ja hänelle sopivasta lainasummasta. Lainaa ottaessaan kannattaa harkita tarkkaan lainan tarpeellisuutta ja sen määrää, eikä tehdä hetken mielijohteesta syntyviä päätöksiä. Joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi kodinkoneen tai auton mennessä rikki, voi lainan tarve tietysti syntyä yllättäen ja äkillisesti.