Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu pohjautuu Santanderin toiminnan perusajatukseen auttaa yrityksiä ja ihmisiä. Esimerkiksi koulutuksen tukeminen on keskeinen osa Banco Santanderin identiteettiä ja Santander on kansainvälisesti merkittävä koulutuksen tukija. Me Santanderilla haluamme edistää ihmisten hyvinvointia monella tasolla, kuten toteuttamalla hyviä tekoja myös paikallisesti.

Illustration av familj som håller varandra i handen

​​​Uskomme paikallisiin yhteisöihin

Kansainvälisellä tasolla Banco Santander edistää hankkeita ja projekteja, joiden tavoitteena on avustaa sosiaalista, taloudellista ja kestävää kasvua yhteisöissä, joissa yritys toimii. Santander on tiiviisti yhteistyössä ja vuoropuhelussa voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kanssa. Päätukikohteita ovat muun muassa lasten koulutus, mikrolainat ja yrittäjyys, taloudellinen koulutus, taide ja kulttuuri sekä biodiversiteetti. Näiden hankkeiden kautta Santander edesauttaa YK:n 2000-luvun kehitystavoitteita: äärimmäisen köyhyyden hävittämistä maailmasta sekä peruskoulutuksen saavuttamista maailmanlaajuisesti.

Olemme sitoutuneet koulutuksen tukemiseen vuodesta 1996 lähtien

Santander on tehnyt globaalia yhteistyötä yliopistojen kanssa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Uskomme, että koulutuksen tukeminen on paras tapa antaa takaisin yhteisöille, joita palvelemme. UNESCON ja Varkey-säätiön* tekemän maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan Santander sijoittui vuonna 2015 ensimmäiseksi Global Fortune 500 –listalla yrityksenä, joka investoi eniten koulutukseen. Vuonna 2016 pankki sijoitti 157 miljoonaa euroa koulutuksen tukemiseen ja vuodesta 2002 lähtien Santander on sijoittanut yhteensä yli 1,5 miljardia euroa koulutuksen hyväksi. Santanderilla on yli 1100 sopimusta yliopistojen ja tutkimusinstituuttien kanssa, 22 yhteistyömaata sekä yli 39 000 myönnettyä apurahoitusta. Tukikohteisiin kuuluu kansainvälisiä liikkuvuusstipendejä, vaihto-ohjelmia sekä poikittaisia yhteistyöprojekteja lukuisien eri instituuttien ja maiden välillä. Työllistymistä puolestaan tuetaan jakamalla stipendejä työharjoitteluihin ja koulutuksiin.

*​Varkey-säätiö on kansainvälinen hyväntekeväisyysyhdistys, joka on keskittynyt vähäosaisten lasten koulutuksen kehittämiseen. Yhdistyksen toiminnan pääkohteita ovat opettajien koulutus kehittyvissä maissa, koulutuksen mahdollistaminen erilaisten ohjelmien ja projektien avulla sekä tutkimusten tuottaminen, joilla voidaan kehittää koulutukseen liittyviä menettelytapoja maailmanlaajuisesti.