Mikä meitä kuvaa?

Osallistaminen
Teemme paljon tiimityötä, jossa jokaisen työntekijän panos on tärkeä. Kannustamme henkilöstöämme kysymään ja jakamaan tietoa, sekä kyseenalaistamaan toimintatapojamme.

Innostus
Haluamme luoda uutta ja kehittää liiketoimintaamme. Työstään innostuneet ja aktiiviset työntekijät ovat siksi avainasemassa. Innostunut fiilis näkyy myös ilmapiirissämme.

Asenne
Meillä on tekemisen meininki, ja suhtaudumme uteliaasti uusiin asioihin ja näkökulmiin. Koemme, ettei mikään ole mahdotonta, jos asenne on kohdallaan.

Jatkuva oppiminen
Jatkuva tiedonjano ohjaa meitä eteenpäin ja parantaa toimintaamme. Haluamme kehittää henkilöstöämme ja kannustamme työntekijöitämme aktiivisesti ylläpitämään ammattitaitoaan.

Simple, Personal, Fair

Arvomme Simple, Personal ja Fair määrittelevät, miten teemme liiketoimintaa ja käyttäydymme osana yritystämme. Ne kuvaavat, miten Santanderilla ajattelemme ja työskentelemme sekä edustavat sitä, mitä asiakkaamme voivat meiltä odottaa. 

​​Santanderin yrityskulttuuri sisältää kahdeksan tärkeää periaatetta: