Itsenäistyvä nuori tarvitsee taloustaitoja – huomioi nämä kolme asiaa ennen kotoa muuttamista

Muuttaminen lapsuudenkodista ensimmäiseen omaan kotiin on jännittävää aikaa. Kun otat oman taloutesi haltuun jo itsenäisen elämäsi ensimetereillä, teet itsellesi palveluksen, joka kantaa pitkälle.

Moni nuori muuttaa syksyn tullen ensimmäiseen omaan kotiinsa. Usein opiskelupaikan perässä lähdetään kokonaan uudelle paikkakunnalle, toisinaan kauas lapsuudenkodista. Itsenäisen elämän aloittaminen on jännittävää aikaa. Myös taloustaidot punnitaan nuoren alkaessa itse hallita omaa elämäänsä ja rahankäyttöään. 

Arki saattaa kuitenkin yllättää, sillä opiskelijabudjetilla ei tunnetusti eletä leveästi. Muutos entiseen saattaa olla suuri. Usein kotoa saaduilla talousopeilla on suuri merkitys, mutta taloustaitojen opettelu ei ole koskaan myöhäistä. Ennen kotoa muuttamista kannattaa ottaa haltuun ainakin seuraavat asiat. 

Selvitä omat tulosi ja tuet, joihin olet oikeutettu 

Jo hyvissä ajoin ennen omaan kotiin muuttamista tai edes vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hyvä selvittää omat kokonaistulot. Tulot asettavat budjetillesi raamit, joiden puitteissa hallitset talouttasi. Tuloihin kuuluvat esimerkiksi ansiotyöstä saatavat tulot, mutta myös mahdollinen opintotuki ja asumistuki, joiden määrän voit selvittää Kelan sivuilta. Opiskelijat voivat myös nostaa opintolainaa elämänsä rahoittamiseksi. Opintolaina maksetaan takaisin opintojen jälkeen, joskin valmistumalla tavoiteajassa voit saada osan lainasta hyvitetyksi. 

Laadi budjetti ja laske maksuvarasi 

Budjetti ja maksuvara ovat oman talouden hallinnan perustyökaluja. Jo ennen kotoa pois muuttamista kannattaa laatia itselleen alustava budjetti. Budjetti laaditaan yksinkertaisesti kartoittamalla omat tulot ja jakamalla tulot sitten eri kuluille, kuten asumiseen tai liikkumiseen. Tärkeintä budjetoinnissa on varmistaa, että omat tulot riittävät pakollisiin menoihin. Alustavan budjetin avulla voit esimerkiksi laskea, kuinka kallista vuokraa pystyt asumisestasi maksamaan ja kuinka paljon rahaa sinulla on käytettävissä ruokaan. 

Myös omaan maksuvaraan kannattaa kiinnittää huomiota.  Maksuvaralla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka sinulle jää käteen, kun olet maksanut pakolliset menosi. Opiskelijabudjetissa maksuvara on usein pieni, mutta myös itsenäistyvän nuoren tulisi pyrkiä siihen, että budjettiin jää edes pientä liikkumavaraa pakollisten menojen jälkeen. 

Kartuta talousosaamistasi 

Jos oma talousosaaminen tuntuu olevan hukassa, et ole yksin. Suomalaisnuorten taloustaidoissa on tutkitusti jonkin verran puutteita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että peli olisi menetetty ja taloutesi tuhoon tuomittu. Omia taitoja voi ja kannattaa lähteä kartuttamaan. Esimerkiksi Talous ja nuoret TAT tarjoaa nuorille paljon mahdollisuuksia oman talouden hallinnan harjoittelussa. TAT tarjoaa esimerkiksi nuorille suunnattuja Bisneskursseja, joilta löytyy myös oman talouden hallinnan kurssi. Kurssilla opit arjessa tarvittavia taloustaitoja ja saat lisätietoa myös esimerkiksi sijoittamisesta ja erilaisista lainoista. 

Raha-asioista kannattaa myös puhua avoimesti perhe- ja kaveripiirissä. Suomalaiset usein karttavat rahasta puhumista, mutta todellisuudessa avoin rahapuhe myös ehkäisee ongelmia. Kun oman rahatilanteen uskaltaa jakaa avoimesti, huomaa usein muidenkin kamppailevan samojen asioiden kanssa ja mahdollisia ongelmia on helpompi ratkoa yhdessä. 

Vaikka oman talouden hallinta ja esimerkiksi budjetin pitäminen pienillä tuloilla saattavat tuntua hankalilta, kannattaa oman talouden asiat silti ottaa haltuun jo mahdollisimman nuorena. Nuorena opitut taloustaidot kantavat pitkälle aikuisuuteen ja hyvin hoidettu talous on suuri etu myöhemmin elämässä ja vastaan tulevissa suuremmissa hankinnoissa.