Nuorten taloustaidot kuntoon – Santander mukana tuottamassa oppimateriaaleja oman talouden hallinnasta

Santander tekee yhteistyötä Talous ja nuoret TATin kanssa nuorten talous- ja työelämätaitojen edistämiseksi. Syksyllä 2021 julkaistaan kaikille avoin oman talouden hallinnan kurssi.

Rahoitusyhtiö Santander Consumer Finance on mukana toteuttamassa Talous ja nuoret TATin uudistuneita Bisneskursseja, joiden tavoitteena on muun muassa parantaa nuorten taloudellista osaamista ja työelämätaitoja.

Syksyllä 2021 TAT tarjoaa nuorille uuden maksuttoman oman talouden hallinnan oppimateriaalipaketin. Santander on ollut laatimassa oppimateriaaleja yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Uutta materiaalipakettia on pilotoitu keväällä 2021 ja materiaali tulee vapaaseen käyttöön elokuusta alkaen.

Oppimateriaalin käyttöönoton ohjeet lisätään kesän aikana Bisneskurssien nettisivuille www.bisneskurssit.fi. Materiaalit ovat käytettävissä heti elokuun alussa suomeksi, syyskuun aikana ruotsiksi ja syyslukukauden jälkeen englanniksi.

"Nuorten talousosaamisen lisäämiselle on Suomessa suuri tarve ja kysyntä. Yhteistyössä TATin kanssa voimme tuoda oman panostuksemme tilanteen parantamiseksi. Talous on keskeinen osa arkea. Tunne siitä, että pystyy hallitsemaan omaa talouttaan lisää hyvinvointia", kertoo Santander Consumer Financen toimitusjohtaja Peter Sjöberg.

Yhteistyön tavoitteena on nuorten taloustaitojen lisääminen. Santanderilla on huomattu, että arjen talouteen liittyvät perustaidot ja -sanasto ovat suurelle osalle suomalaisista vaikeita. Heikot taloustaidot ovat myös osaltaan vaikuttaneet suomalaisten ylivelkaantumiseen. Santanderilla muistutetaan, että hyvin hoidettu oma talous on kaikkien etu. Kotitalouksien lisäksi siitä hyötyvät yritykset ja koko yhteiskunta.

Santander tukee TATin työtä talous- ja työelämätaitojen edistämiseksi

Santander on ollut tuottamassa oppimateriaaleja myös Jyväskylän avoimen yliopiston ja TATin Oman talouden hallinnan kurssille. Kurssi tuli tarjolle avoimen yliopiston valikoimiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2020 ja nyt keväällä 2021 kurssin suorittamisen oli aloittanut 306 opiskelijaa. Kurssilla perehdytään oman talouden eri puoliin aina tuloista ja menoista säästämiseen, sijoittamiseen ja lainoihin.

Lisäksi Santander on kesällä 2021 mukana tukemassa TATin Kesäyrittäjä-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tukea nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä ja edistää yrittäjyystaitojen oppimista. Kesällä 2021 mukana on 275 nuorta 36 eri paikkakunnalta.

Lue lisää Santanderin vastuullisuustyöstä täältä.