Brutto

Termiä brutto käytetään esimerkiksi talouteen, liikevaihtoon, rahoitukseen tai omaisuuteen liittyvissä aiheissa. Yksityishenkilöille sana brutto on usein tuttu erityisesti palkkaan liittyen.

Mikä on brutto?

Brutto (englanniksi “gross”) tarkoittaa yleisesti kokonaisarvoa tai määrää ennen minkäänlaisia vähennyksiä. Termiä brutto käytetään usein rahoitusta, kauppaa tai omaisuutta koskevissa asiayhteyksissä. Puhuttaessa esimerkiksi yksityishenkilön tai talouden tuloista, bruttopalkka tarkoittaa työnantajan maksamaa summaa ennen vähennyksiä ja veroja. Kun kyseessä on yrityksen liikevaihto, brutto viittaa tuloihin tai voittoon, jossa ei ole huomioitu summaa koskevia vähennyksiä tai muita vaikuttavia tekijöitä. Puhuttaessa tuotteiden hinnoista, voi termiä bruttohinta myös käyttää tarkoittaen kokonaishintaa ilman alennuksia. Sanaa brutto käytetään myös maiden taloudellista suorituskykyä mittaavassa bruttokansantuotteessa eli BKT:ssä (englanniksi “gross domestic product” eli GDP).  

Mikä on netto?

Bruton vastakohtana käytetään sanaa netto (englanniksi “net” tai “nett”). Netto viittaa kokonaisarvoon, jossa on otettu huomioon kaikki siihen vaikuttavat tekijät, kuten verot ja muut vähennykset. Työntekijän nettopalkalla tarkoitetaan siis summaa, joka työntekijälle jää käteen erilaisten vähennysten, kuten verojen ja työeläkemaksujen, jälkeen.

Mikä on bruttopalkka?

Bruttopalkka on työntekijän tilille maksettava rahasumma, josta ei ole vähennetty siihen liittyviä maksuja. Työsopimuksessa mainitusta bruttopalkasta vähennetään ennakonpidätys työntekijän verokorttiin merkityn veroprosentin mukaisesti. Esimerkiksi suomalaisten palkkatasosta puhuttaessa käytetään palkan mittarina bruttopalkkaa, joka on suurempi kuin vähennysten jälkeinen nettopalkka. 

Miten brutto ja netto eroavat toisistaan?

  • Brutto tarkoittaa rahamäärää, kuten työntekijän palkkaa, yrityksen liikevaihtoa tai maan talouden kokonaistuotantoa, josta ei vielä ole tehty vähennyksiä. Tästä syystä työntekijälle käteen jäävä palkka on yleensä pienempi kuin työsopimuksessa mainittu bruttopalkka.
  • Netto tarkoittaa rahamäärää, josta on vähennetty esimerkiksi verot, eläke- ja sosiaaliturvamaksut sekä muut vähennykset. Työntekijälle maksettava rahasumma, josta on vähennetty verot ja muut maksut on niin sanottu nettopalkka.

Tutustu Santanderin lainasanastoon ja laajenna taloudellista osaamistasi. Opit nettisivuillamme myös Santander lainasta arjen erikokoisten menojen rahoittamiseksi.