Netto

Termiä netto käytetään erityisesti taloudesta ja talouteen liittyvistä käsitteistä puhuttaessa. Yksityishenkilöille sana netto tulee usein vastaan erityisesti liittyen palkkaan.

Mikä on netto?

Sanalla netto (englanniksi “net” tai “nett”) viitataan yleisesti erotukseen kahden luvun tai arvon välillä. Puhuttaessa esimerkiksi yrityksen liikevoitosta, netto viittaa tuloihin, joista on vähennetty kulut, kuten verot. Sana netto voi viitata myös yksityishenkilön omaisuuden ja velkojen erotukseen. Yleisesti sana netto viittaa siis summaan, joka saadaan, kun on otettu huomioon kaikki siihen vaikuttavat tekijät, kuten erilaiset verot ja vähennykset.

Mikä on brutto?

Neton vastakohtana käytetään termiä brutto (englanniksi “gross”). Siinä missä netto huomioi erilaiset vähennykset ja muut vastaavat summat, brutto viittaa summaan ennen kyseisten vähennysten tekemistä. Esimerkiksi työntekijän bruttopalkasta ei ole vähennetty veroja tai esimerkiksi työeläkemaksuja. Sana brutto voi olla tuttu myös maiden taloudellista suorituskykyä mittaavasta bruttokansantuotteesta eli BKT:stä (englanniksi “gross domestic product” eli GDP). 

Mikä on nettopalkka?

Nettopalkka on työntekijän tilille maksettava rahasumma, josta on jo vähennetty erilaiset maksut ja pidätykset. Työsopimukseen merkitystä bruttopalkasta vähennetään muun muassa ennakonpidätys työntekijän verokorttiin merkityn veroprosentin mukaisesti. Eri yhteyksissä palkkasummista puhuttaessa viitataan kuitenkin yleisesti bruttopalkkaan, joka on suurempi. Esimerkiksi suomalaisten palkkatasosta puhuttaessa käytetään palkan mittarina juuri bruttopalkkaa. 

Miten netto ja brutto eroavat toisistaan?

  • Netto viittaa rahamäärään sen jälkeen, kun siitä on tehty tarvittavat vähennykset. Tällaisia ovat esimerkiksi palkasta vähennettävät verot ja eläkemaksut. Esimerkiksi työntekijälle maksettavaa rahasummaa, josta on vähennetty verot ja muut maksut kutsutaan nettopalkaksi.
  • Brutto viittaa rahamäärään, kuten yksityishenkilön palkkaan, yrityksen liikevaihtoon tai maan talouden kokonaistuotantoon, ennen vähennysten tekemistä. Tästä syystä esimerkiksi työntekijälle palkkapäivänä maksettava palkka on yleisesti pienempi kuin työsopimukseen merkitty bruttopalkka.

Ota talouden sekä lainaamisen käsitteet haltuun ja tutustu Santanderin lainasanastoon. Tutustu verkossa myös Santander lainaan arjen erikokoisten menojen rahoittamiseksi.