Mitä vakuutukset turvaavat?

Lainaturvavakuutus auttaa turvaamaan yllättävien elämäntilanteiden varalta. Lainaturva-vakuutukset turvaavat tilapäisen työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen. Tämän lisäksi Lainaturva Plus –tuotteeseen sisältyy myös työttömyysturva.