Mitä vakuutukset turvaavat?

Lainaturvavakuutus antaa turvaa yllättävien elämäntilanteiden, kuten tilapäisen työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta. Näiden lisäksi Lainaturva Plus –tuotteeseen sisältyy myös työttömyysturva.