Liikennettä illalla Turun keskustassa

Uusi tieliikennelaki on nyt voimassa – paina mieleesi ainakin nämä viisi muutosta

Uusia liikennemerkkejä, vähimmäisnopeus, tien vasempaan laitaan pysäköinti. Muun muassa tällaisia muutoksia toi mukanaan uusi, 1.6. voimaan tullut tieliikennelaki. Teillä liikkumiseen tuli lakimuutoksen myötä paljon erilaisia helpotuksia, mutta myös uutta muistettavaa ja opeteltavaa.

Ennakointivelvollisuus jokaiselle kuskille

Uusi tieliikennelaki toi mukanaan kaivattua joustavuutta, mutta lisäsi myös tienkäyttäjän vastuuta. Uutena periaatteena lakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Jatkossa liikenteessä on pyrittävä entistä enemmän ennakoimaan toisten toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Käytännössä ennakointivelvollisuus tarkoittaa, että autoillessasi sinun täytyy ennakoida muiden toimintaa ja pyrkiä reagoimaan siihen. Enää ei riitä, että ajat itse täysin liikennesääntöjen mukaisesti, vaan sinun on myös sovitettava omaa toimintaasi, vaikka joku toinen rikkoisi liikennesääntöjä.

 Yli 50 uutta liikennemerkkiä ja uudet tiemerkinnät

Uuden tieliikennelain myötä teiden varsille tulee noin 50 uutta liikennemerkkiä. Maanteillä voi jatkossa tulla vastaan muun muassa vähimmäisnopeutta osoittava merkki, ajokaistojen yhdistymistä osoittava merkki tai nastarenkaiden käytön kieltävä merkki. Lisäksi moniin liikennemerkkeihin on tehty teknisiä muutoksia ja niitä on selkeytetty, esimerkiksi kuvioita ja merkeissä esiintyviä hahmoja on yksinkertaistettu.

Kaikkia viittäkymmentä uutta liikennemerkkiä ei onneksi tarvitse heti opetella ulkoa, sillä uusien merkkien siirtymäaika on 10 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että liikenteessä tulee näkymään myös vanhanmallisia merkkejä vielä pitkään.

Uuden lain myötä myös keltaiset sulkuviivat katoavat Suomen teiltä. Esimerkiksi ohituskieltoalueita eivät enää jatkossa osoita keltaiset, vaan valkoiset viivat. Lisäksi pyörätien jatke merkitään jatkossa vain, jos ajoradan liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä.

Vähimmäisnopeus otetaan käyttöön Suomessa

Nopeusrajoitusten kanssa kannattaa jatkossa olla tarkkana. Uusi laki muutti joitakin nopeusrajoituksia, ja lisäksi joillekin teille voidaan nyt määrätä vähimmäisnopeus. Vähimmäisnopeudesta kertovat uudet, sinipohjaiset liikennemerkit.

Nopeusrajoituksiin tuli uuden lain myötä myös höllennyksiä. Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset poistuivat, eli nyt esimerkiksi paketti- ja matkailuautolla ajettaessa noudatetaan nopeusrajoituksia samalla tavalla kuin henkilöautolla. Lisäksi kevytperäkärryn kanssa saa nyt ajaa 100 kilometriä tunnissa, kun aikaisemmin suurin sallittu nopeus oli 80 kilometriä tunnissa.

Uuteen lakiin on myös kirjattu, että ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin on sovellettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Ajoneuvo on saatava pysähtymään tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta-arvattavissa tilanteissa. Ota siis aina tien päälle lähtiessäsi huomioon tien kunto, sää, keli, näkyvyys sekä ajoneuvon kuormitus – ja muista asianmukainen turvaväli!

Pysäköintiä molempiin suuntiin ja parkkikiekko historiaan

Pysäköintiin uusi laki toi runsaasti toivottuja muutoksia. Nyt taajamassa saa kaksisuuntaisella tiellä pysäyttää tai pysäköidä myös tien vasemmalle puolelle, eli vastaantulevien kaistan reunaan. Uusi sääntö helpottaa parkkipaikan löytämistä, mutta sen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä pysäköinti ei saa vaarantaa eikä haitata liikennettä.

Parkkikiekko ei ole enää pakollinen. Nyt pysäköintiajan alkamisen voi ilmoittaa vapaasti, vaikkapa kirjoittamalla sen paperilapulle. Aika on kuitenkin aina merkittävä selkeästi.

Myös kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköintiä on helpotettu. Työntekijät voivat nyt pysäköidä ilman aikarajaa ja maksua kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla.

Pyöräilijöille pakollinen takavalo ja lupa ajaa väärään suuntaan

Yksi lakiuudistuksen keskeisiä tavoitteita on lisätä kevyen liikenteen turvallisuutta. Uusi laki toikin mukanaan joukon uusia pyöräilyyn liittyviä liikennemerkkejä. Näitä ovat muun muassa väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa, pyöräkaistasta kertova merkki, pyöräkadusta ja sen päättymisesti kertova merkki sekä erilaiset opastusmerkit.

Pyörätiet ovat jatkossa lähtökohtaisesti yksisuuntaisia. Kaksisuuntainen pyöräily yksisuuntaisella kadulla sen sijaan on mahdollista, jos se on sallittu liikennemerkissä olevalla uudella lisäkilvellä.

Polkupyörissä täytyy nyt olla etuvalon lisäksi hämärällä pyöräiltäessä myös punainen takavalo. Valoa ei tosin tarvitse välttämättä asentaa polkupyörään, vaan sen voi kiinnittää myös vaikkapa kypärään tai reppuun.

Tutustu uuteen tieliikennelakiin tarkemmin Traficomin sivuilla.  Uudet liikennemerkit on esitelty Väyläviraston sivuilla.