Velkajärjestely

Velkajärjestely on nimensä mukaisesti velkoihin ja niiden järjestelyyn sekä velkojen takaisinmaksuun liittyvä termi. Yksityishenkilö voi hakea velkajärjestelyä, eli maksuohjelmaa, jos velat ovat liian suuret suhteessa tämän maksukykyyn.

Mikä on velkajärjestely?

Velkajärjestelyllä tarkoitetaan yleisesti maksuohjelmaa, jota sanotaan viimeiseksi keinoksi järjestellä ja maksaa velat. Velkajärjestelyn tavoitteena on auttaa yritystä tai yksityishenkilöä pääsemään veloistaan eroon, ja siihen hakeudutaan käräjäoikeudessa. Ennen velkajärjestelyyn hakemista velallisen, eli velkoja omaavan henkilön, on ensin täytynyt kokeilla kaikkia muita tapoja maksaa velkansa. Jos mikään muu maksutapa ei ole mahdollinen, velkajärjestely voi sisältää maksujen vähentämisen tai niiden anteeksiannon.  

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely viittaa maksuohjelmaan, jonka talous- ja velkaneuvoja tekee ja laskee velalliselle. Maksuohjelman aikana yksityishenkilö maksaa ja lyhentää velkojaan kuukausittaisella summalla tämän tulojen ja menojen perusteella. Velkajärjestelyssä velallisen tulee käyttää velkojen maksuun kaikki maksuvaransa niin sanottujen kohtuullisten menojen jälkeen. Kohtuullisiin menoihin kuuluvat esimerkiksi elin- ja asumiskustannukset ja terveydenhuollon maksut. Yksityishenkilön velkajärjestely kestää yleensä kolmesta viiteen vuoteen. 

Velkajärjestelyyn hakeminen

Velkajärjestelyyn hakeudutaan hakemuksen avulla, joka lähetetään oman kotipaikan käräjäoikeuteen. Hakemuksen tekemisessä ja siihen kuuluvissa liitteissä avustaa talous- ja velkaneuvoja. Velallisen on ennen hakemuksen lähettämistä pitänyt kokeilla esimerkiksi ulosottoa. Päätösprosessin kesto vaihtelee alueittain riippuen esimerkiksi käräjäoikeuden jonoista ja voi kestää useista kuukausista jopa vuoteen. 

Myös pienyrittäjät voivat hakeutua velkajärjestelyyn toiminimen perusteella. Jos kyseessä on yhtiömuotoinen yritys, kuten osakeyhtiö tai avoin yhtiö, velkajärjestelyn vastikkeena toimii yrityssaneeraus. 

Velkajärjestelyn edellytykset

Yksityishenkilö voi hakeutua velkajärjestelyyn seuraavien lakisääteisten ehtojen perusteella. 

  1. Velallinen on maksukyvytön eikä pysty maksamaan velkojaan itse. Hän on myös yrittänyt maksaa velkojaan tuloksetta.
  2. Velallinen on elämäntilanteessa, johon ei lähiaikoina odoteta muutoksia.  
  3. Velat ovat maksukykyyn verrattuna niin suuret, että velkajärjestelylle on tarvetta.
  4. Velallisen maksukyvyn heikentyminen on aiheutunut tilanteesta, jota hän ei ole aiheuttanut itse. Kyseessä voi olla esimerkiksi työttömyys tai sairaus, joka ei ole tilapäinen. 

Santanderin lainasanaston avulla opit myös muita talouteen liittyviä termejä. Jos taloutesi tila ja velat mietityttävät, voit hakea lisää tietoa Kansalaisneuvonnan sekä Talous- ja velkaneuvonnan verkkosivuilta.