Lainan marginaali

Yksi kuluttajia ja lainaa hakevia usein askarruttava käsite on lainan marginaali. Marginaali tulee usein puheeksi erityisesti asuntolainan yhteydessä. Jotta saat paremman kuvan lainaamiseen liittyvistä termeistä ja käsitteistä, olemme avanneet näistä yhtä tärkeimmistä eli lainan marginaalia. Perehdymme samalla myös muihin marginaalin ymmärtämisen kannalta tärkeisiin käsitteisiin, joihin kuuluvat muun muassa viitekorko, lainan eri kulut sekä todellinen vuosikorko.

Koron käsite

Kun pankki tai muu rahoituslaitos lainaa kuluttajalle rahaa, maksaa lainaa ottanut henkilö siitä korkoa. Koron voidaan ajatella olevan korvaus lainan myöntävälle pankille siitä, että se antaa omaa rahaansa kuluttajan käyttöön. Korko ilmaistaan prosentteina lainan määrästä. Korkoja voi olla sekä kiinteitä että vaihtuvia, riippuen siitä pysyykö lainan korko samana vai vaihteleeko se esimerkiksi Euriborin mukaan.

Euribor (tulee sanoista Euro Interbank Offered Rate) on euroalueen yhteinen viitekorko, johon lainan korko voi olla sidottu. Suomessa yleinen asuntolainojen korko on esimerkiksi 12 kuukauden Euribor. Tämä tarkoittaa sitä, että korko tarkistetaan aina kerran vuodessa, 12 kuukauden välein.


Kiinteä korko pysyy puolestaan samana, mikä tekee lainan maksamisesta helpommin ennakoitavaa. Toisaalta kiinteät korot ovat usein vaihtuvia korkoja korkeampia, mutta takaavat sen, että lainasta maksettava korvaus ei muutu ainakaan tästä syystä. Tällöin kuluttaja on suojassa koronnousuilta, mutta ei hyödy tilanteesta, jossa korot ovat markkinoilla laskevia.

Mikä on lainan marginaali?

Sen lisäksi, että kuluttaja maksaa lainasta korkoa, tulee maksettavaksi myös marginaalikorko. Lainan marginaalilla viitataan pankin omaan lisään, jonka se perii kuluttajalta korvaukseksi lainasta. Rahan lainaaminen voi olla riskialtista liiketoimintaa, joten pankin on varmistettava, että sekin hyötyy rahojensa lainaamisesta kuluttajalle.

Lainan marginaali on asiakaskohtainen eli se voi vaihdella lainaa ottavien henkilöiden välillä. Eri pankit veloittavat lainasta eri suuruisia marginaaleja, mutta marginaalien välillä voi olla eroa jopa saman pankin asiakkaille. Tämä voi tulla kyseeseen vaikka lainaa ottavat henkilöt hakisivat yhtä paljon lainaa samasta pankista.

Vaikka yhden pankin tarjoama marginaali olisi pienempi verrattuna toiseen pankkiin, voi kalliimpaa marginaalia tarjoavan pankin muut kulut olla huomattavasti pienemmät. Tästä syystä kuluttajan kannattaa vertailla eri pankkien tarjoamia lainoja ja niiden marginaaleja. Hyvä tapa selvittää lainan hinta kokonaisuudessaan on tarkastella lainan todellista vuosikorkoa, josta kerromme lisää alempana.

Mikä on asuntolainan marginaali?

Kuten jo mainittiin, moni törmää marginaalin käsitteeseen erityisesti asuntokaupoilla, kun asuntolainan ottaminen tulee ajankohtaiseksi. Kun asuntolainan marginaali neuvotellaan erikseen pankin tai muun lainaa myöntävän rahoittajan kanssa, se ei ole kaikille asiakkaille sama. Asuntolainan marginaaliin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

  • Lainan myöntävä pankki
  • Missä päin Suomea lainaa haetaan ja millaiseen kohteeseen
  • Asuntolainan vakuus
  • Asuntolainan koko
  • Lainaa ottavan asiakkaan maksukyky
  • Onko asuntolainaa ottamassa yksi vai kaksi maksajaa
  • Asiakkuuden tyyppi (onko asiakkaalla esimerkiksi säästöjä lainaa myöntävässä pankissa)

Jos pankille näyttää esimerkiksi siltä, että lainaa hakevan kuluttajan kyky maksaa asuntolaina takaisin on heikko, tulee pankki luultavasti perimään tarjoamastaan lainasta korkeampaa marginaalia. Jos kuluttajan taloudellinen tilanne on hyvä ja tämän lisäksi alueella on kova kilpailu rahoittajien kesken, voi pankki turvautua matalampaan marginaaliin saadakseen asiakkaan ottamaan asuntolainan heiltä. Lainaa hakiessa on kuitenkin hyvä muistaa, että matala lainamarginaali ei tarkoita sitä, että laina loppujen lopuksi olisi edullinen.

Miten suuri lainan marginaali on?

Esimerkiksi asuntolainasta veloitettava marginaalin on yleensä alle 1,0%, mutta eri pankkien ja rahoituslaitosten välillä voi olla paljonkin eroja marginaalin suuruudessa. Usein marginaali vaihtelee noin 0,50% ja 1,0% välillä. Koska pankkien välillä voi olla paljonkin eroja asuntolainojen marginaalien välillä, kannattaa kuluttajan kilpailuttaa ja vertailla itselleen edullisin ja sopiva laina.

Tässä esimerkki siitä, millainen lainan todellinen korko voi olla: pankki myöntää lainan, jonka viitekorko on esimerkiksi 1,50%. Tämän lisäksi pankin kuluttajalle tarjoama marginaalikorko on 0,60%. Tässä tapauksessa lainan todellinen korko saadaan laskemalla nämä kaksi lukua yhteen eli lainan todellinen korko on 2,10%

Todellinen vuosikorko kattaa viitekoron, lainan marginaalin ja muut kulut

Kun kuluttaja hakee lainaa, kannattaa hänen perehtyä lainan todelliseen vuosikorkoon. Lainan todellinen vuosikorko pitää marginaalin lisäksi sisällään lainan viitekoron sekä muut kulut. Muita lainasta perittäviä kuluja ovat esimerkiksi avausmaksu ja lainanhoitomaksu. Todellinen vuosikorko on ikään kuin lainan kokonaishinta kuluttajalle. Pankki on velvoitettu kertomaan avoimesti, mikä asiakkaalta perittävä lainan todellinen vuosikorko on.

Todellinen vuosikorko antaa paremman kuvan lainan hinnasta verrattuna pelkkään nimelliskorkoon, sillä se sisältää myös muut kulut. Lainan muille kuluille on kuitenkin asetettu enimmäismääräksi 150€. Tämän lisäksi nimelliskoron niin sanottu korkokatto takaa sen, että pankki ei voi periä yli 20% korkoa.

Lainan maksamiseen vaikuttaa myös laina-aika

Se miten paljon laina tulee maksamaan kuluttajalle riippuu myös laina-ajasta. Mitä pidempi laina-aika asiakkaan hakemalla lainalla on, sitä pidempään hän tulee sitä myös maksamaan. Kun lainaa maksetaan takaisin pidempään, lainasta maksetaan enemmän myös muita kuluja. Jos lainan takaisinmaksuaika on puolestaan liian lyhyt, ovat lyhennyserät suurempia eikä kuluttajalle jää lainan lyhentämisen jälkeen rahaa muuhun, kuten sijoittamiseen. Esimerkiksi asuntolainaa hakiessa kannattaa siis neuvotella myös laina-aika sopivaksi. Suomessa yleinen asuntolainan takaisinmaksuaika on 25 vuotta, mutta saatavilla on tätäkin pidempiä asuntolainoja. Tällöin takaisinmaksun kuukausierät ovat pienempiä, sillä ne on hajautettu pidemmälle aikavälille.