Deflaatio

Termiä deflaatio käytetään talouteen liittyvässä tilanteessa, jossa hintataso laskee ja rahan arvo nousee. Deflaatio voi olla inflaatiota vakavampi taloudellinen ilmiö, sillä suuresta deflaatiosta voi seurata velkakriisejä ja konkursseja.

Mikä on deflaatio?

Termiä deflaatio käytetään usein puhuttaessa taloudesta ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Deflaatiolla tarkoitetaan yleisen hintatason laskua tietyn ajanjakson ajan. Hintojen laskiessa ostovoima ja kysyntä kasvaa, mikä voi edistää talouskasvua. Deflaatio voi kuitenkin johtua kysynnän vähenemisestä, jolloin seurauksina ovat tuotannon, työllisyyden ja palkkojen lasku.    

Miten deflaatio vaikuttaa hintoihin?

Deflaation aikana hintataso laskee ja rahan arvo nousee, koska talous pyörii pienemmillä rahamäärillä. Deflaation oloissa yritykset ja kuluttajat ovat varovaisia ja siirtävät ostopäätöksiään eteenpäin. Koska kulutus on tavallista alhaisempaa, saattaa deflaatio johtaa esimerkiksi irtisanomisiin ja työttömyyteen. Yksityishenkilölle rahan arvon nousu voi käytännössä tarkoittaa, että velat on maksettava pois arvokkaammalla rahalla kuin mihin on varauduttu. 

Mikä on inflaatio?

Inflaatio on deflaation vastakohta ja viittaa kokonaisvaltaisen hintatason nousuun ja ostovoiman heikkenemiseen. Inflaatio tarkoittaa käytännössä, että tietyllä määrällä rahaa saa vähemmän kuin aikaisemmin. Sopiva ja tasainen inflaatio pyörittää talouden positiivista kulutusta, mutta äkkinäinen tai radikaali inflaatio voi lisätä yritysten ja kuluttajien menoja ja heikentää säästöjen arvoa. Euroopan Keskuspankki (EKP) säätelee inflaatiota esimerkiksi nostamalla ohjauskorkoa, eli korkotasoa, joka määrittää rahan hinnan. 

Miten deflaatio, inflaatio ja stagflaatio eroavat toisistaan?

  • Deflaatio tarkoittaa hintatason laskua ja rahan arvon nousua. Deflaation aikana kuluttajat ovat varovaisia ja siirtävät ostopäätöksiään eteenpäin, minkä seurauksena talouden kokonaiskulutus vähenee. 
  • Inflaatio tarkoittaa hintatason nousua ja rahan arvon heikkenemistä. Inflaation aikana kuluttajatuotteiden hinnat nousevat ja yritysten sekä yksityishenkilöiden menot voivat kasvaa.
  • Stagflaatio on sanojen stagnaatio ja inflaatio yhdistelmä ja viittaa erityisen hitaaseen talouskasvuun sekä hintatason nousuun. Stagflaation yhteydessä myös työttömyysaste on tavallista suurempi.   

Santanderin lainasanaston avulla laajennat taloudellista osaamistasi ja opit deflaation lisäksi myös muita talouteen liittyviä termejä. Löydät Santanderin nettisivuilta myös tietoa lainasta ja sen tuesta arjen yllätyksiin.