Hoppa till huvudinnehållet

Puolet suomalaisista ei tunne kulutusluottojen kustannuksia ollenkaan

Kulutusluotot ovat suosittu tapa rahoittaa arjen äkillisiä menoja ja harkittuja hankintoja. ​​​​​​Santander Consumer Financen teettämän kyselyn mukaan jopa puolet suomalaisista ei kuitenkaan osaa arvioida kulutusluottojen koron suuruutta. Nekin, jotka arvioivat, arvioivat ne enimmäkseen väärin.

Kulutusluotto on suosittu rahoitustapa, kun hankintalistalla on auto, kodinkoneita, lomamatka tai huonekaluja. Kulutusluotoilla rahoitetaan usein myös sisustusprojekteja ja remonttikustannuksia. Tästä huolimatta jopa puolet (50,5 %) suomalaisista ei osaa arvioida ollenkaan sekä perinteisen pankin että ei-perinteisen pankin myöntämien kulutusluottojen korkoja.

"Luottojen todelliset vuosikulut koostuvat monesta tekijästä eikä suinkaan vain ilmoitetusta vuosikorosta, mikä voi tehdä tarkasta arvioinnista vaikeaa. On kuitenkin huolestuttavaa, jos todellista vuosikorkoa ei osata arvioida ollenkaan", kertoo Santander Consumer Financen laina-, vakuutus- ja ostorahoitusliiketoiminnan johtaja Lauri Timgren.

Ikä ja tulot määrittävät koron

Kyselyn tulokset osoittivat, että nekin jotka arvioivat korkoja, arvioivat ne enimmäkseen väärin. Keskimäärin kulutusluottojen koroksi arvioitiin 11,28 prosenttia. Rahoitustuotteiden vertailusivusto VertaaEnsin.fi:n tilastojen mukaan kulutusluoton korko on kuitenkin keskimäärin 32,16 prosenttia – siis kolme kertaa enemmän kuin arvio. Vain neljä prosenttia Santanderin kyselyn vastaajista arvioi koron olevan yli 20 prosenttia.

"VertaaEnsin.fi:n tilastoista käy myös hyvin ilmi, miten ikä ja tulotaso vaikuttavat todellisen vuosikoron suuruuteen. Ihmiset eivät tiedä, miten paljon ne todellisuudessa voivatkaan määrittää luoton korkoa. Keski-ikäisillä ja hyvin toimeentulevilla on huomattavasti kevyemmät korot kuin nuorilla ja keskipalkkaisilla, koska heillä on todennäköisesti paremmat valmiudet maksaa luotto takaisin ajallaan", selventää Timgren.

Esimerkiksi 2 000–2 999 euroa bruttona kuukaudessa tienaavien alle 26-vuotiaiden todellinen vuosikorko on minimissään 22 prosenttia, kun yli 49-vuotiailla se voi olla vain viisi prosenttia. Saman tulotason keskimääräinen todellinen vuosikorko alle 26-vuotiailla on 43 prosenttia ja yli 49-vuotiailla 29 prosenttia.

Santanderin vinkit järkevämpään luoton ottamiseen

  • Pikkurahan tarpeessa kertaluoton ottaminen tulee yleensä halvemmaksi kuin luottokortilta käyttötilille rahan siirtäminen.
  • Älä tartu ensimmäiseen tarjoukseen, vaan tutustu luottotarjontaan. Vertaile luottojen kustannuksia, todellisia vuosikorkoja, laina-aikoja ja ehtoja. Kiinteä hinta on riskitön.
  • Vastuullinen luotonantaja on turvallinen valinta. Epäile, jos sinun ei tarvitse luottoa hakiessasi vahvistaa tulotietoja.

 

Lue lisää lainoista VertaaEnsin.fi sivuilta.

 

Lisätietoja:

Lauri Timgren
p. 050 341 1960
lauri.timgren@santanderconsumer.fi
Santander Consumer Finance

 


*KYSELYSTÄ:

Kyselytutkimuksen Santanderille on toteuttanut IRO Research Vapa Median toimeksiannosta. Kyselytutkimus oli osa IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta.

Tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten tietoisuutta auton huolto- ja korjauskuluista sekä heidän tietämystään luotoista ja säästämisestä. Kysymykset kysyttiin sekä auton omaavilta, että autottomilta ihmisiltä.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000.

Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 13.–20.3.2018.

Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.

Tutkimus saatavilla pyydettäessä: nina.jakonen@vapamedia.fi.


*VERTAAENSIN.FI AINEISTOSTA:

Analyysi tehty perustuen VertaaEnsin.fi yhteistyökumppaneiden anonymisoituihin ja hyväksyttyihin rahoitushakemuksiin (analyysi ei ota huomioon muiden pankkien tai rahoituslaitosten hintoja).

Aineisto sisältää vain asiakkaita, joilla on työsuhde (eläkeläiset ja opiskelijat eivät ole mukana analyysissä).

Asiakasprofiilit on jaoteltu bruttoansioiden ja ikäryhmän mukaan. Muita luottopäätökseen mahdollisesti liittyvä tekijöitä ei ole analyysissa huomioitu erikseen ja niillä voi olla vaikutusta tuloksiin.

Lainan kokoa ei ole erikseen otettu huomioon analyysissä ja tällä voi olla vaikutusta tuloksiin.

Todelliset vuosikorot esitetty minimi- ja mediaani-muodossa. Maksimi on näissä kaikissa tuloryhmissä 50 % (VertaaEnsin.fi:n yhteistyökumppaneiden osalta).