Eläkeläinen hakee lainaa

Eläkeläiset hakevat entistä enemmän lainaa

Santanderin data herättää huolta eläkeläisten maksuvarasta ja taloustaidoista. Eläkeläisten lainasummat ovat lähes tuplaantuneet viidessä vuodessa ja samalla huoli raha-asioista on kasvanut.

Eläköitymiseen liittyy monia talousvaikeuksille altistavia tekijöitä, jotka heijastuvat eläkeläisten hakemiin lainojen määriin. Santanderin oman datan mukaan eläkeläisten hakema keskilainasumma on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2018 eläkeläiset hakivat kulutusluottoa keskimäärin jopa yli 10 000 euroa.

Tämä herättää Santanderilla huolta siitä, osaavatko ihmiset enää hallita menojaan työelämän jälkeen.

"On yleinen harhaluulo, että eläkeläiset olisivat säästäneet taloudellisen turvansa ennakkoon. Lisäksi oman merkittävästi muuttuneen taloudellisen tilanteen ottaminen huomioon talouden suunnittelussa voi olla vaikeaa monelle", sanoo Santander Consumer Financen liiketoimintajohtaja Lauri Timgren.

Eläkesäästäminen kannattaa aloittaa ajoissa

Eläkepäiviin tulisi alkaa valmistautua viimeistään keski-iässä ja eläkkeen suuruus selvittää ennen eläkkeelle jäämistä, jotta tulojen pieneneminen ei tule yllätyksenä. Mitä aiemmin aloittaa eläkesäästämisen, sitä huolettomammassa tilanteessa on, kun eläkepäivät lähestyvät, Santanderilta muistutetaan.

"Eläkesäästäminen kannattaa aloittaa oikeastaan heti työelämään siirtyessä – pienetkin alkusummat kasvattavat eläkepottia vuosikymmenten aikana. Lisäksi yksi hyvä tavoite olisi pyrkiä siirtymään eläkkeelle velattomana", Timgren toteaa.

Väestöennuste haastaa eläkeläisten taloustilannetta entisestään

Eläkkeelle jääneiden kulutustottumukset ovat muuttuneet viime vuosien aikana ja pakolliset menot nousseet enemmän kuin tulot. Rahaa riittää huonommin harrastuksiin, matkailuun ja terveyden ylläpitoon, vaikka aikaa olisi kuitenkin enemmän kuin työelämässä ollessa.

"Jos eteen tulee iso yllättävä meno kuten putkiremontti, auton hajoaminen tai vakava sairastuminen, monen talous ei kestä sitä. Laina saattaa auttaa hetkellisesti, mutta se ei ole ratkaisu oikeaan ongelmaan", Timgren kertoo.

Santanderin mukaan huolta lisää se, että Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan väkiluku tulee tippumaan samalla kun eläkeläisten määrä jatkaa kasvuaan. Väestön vanheneminen ja työikäisten ikäluokkien hupeneminen horjuttavat koko taloutta entisestään.

"Miten eläkeläiset pärjäävät tulevaisuudessa, jos nyt jo tekee tiukkaa."