Yhteistyön tavoitteet

Me Santanderilla haluamme edistää yhteistyössä TATin kanssa nuorten taloudellista osaamista. Tällä me pystymme pitkäjänteisesti vaikuttamaan talouden hallinan tunteeseen. Tätä kautta uskomme pystyvämme vähentämään myös maksuhäiriöitä Suomessa. 


Olemme huomanneet, että arjen talouteen liittyvät perustaidot ja -sanasto ovat suurelle osalle suomalaisia vaikeita. Heikot taloustaidot ovat myös osaltaan vaikuttaneet suomalaisten ylivelkaantumiseen. Hyvin hoidettu oma talous on kaikkien etu. Kotitalouksien lisäksi siitä hyötyvät yritykset ja koko yhteiskunta. 

Oman talouden hallinta -kurssi

Oman talouden hallinta nimisellä opintojaksolla perehdytään oman talouden eri puoliin: pohditaan tulojen eri mahdollisuuksia, tarkastellaan menoja ja niiden pitämistä aisoissa, tutustaan säästämisen ja sijoittamisen erilaisiin vaihtoehtoihin sekä puhutaan myös lainoista ja maksamisesta.

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle itsenäistymisen kynnyksellä avaimet oman talouden hallintaan, jonka lähtökohtana on elää niin, että rahaa jäisi joka kuukausi myös säästöön. 

Syyslukukauden 2020 aikana kurssia on opiskeltu yhteensä jo lähes 8000 tuntia.

Lue lisää kurssista TATin sivuilta.

Millainen rahankäyttäjä olet?

Vastasimme nuorten haluun oppia lisää talouden hallinnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä luomalla leikkimielisen testin. Tämän nopean testin avulla hahmotat omaa käyttäymistäsi kuluttajana.