Tietosuojasi Santanderilla

Luottamuksenne ja yksityisyytenne on meille ensiarvoista.

Mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan ja miten käsittelemme niitä

Käytännössä kaikki tieto, josta henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai tietoja yhdistelemällä, on henkilötietoa. Nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä monet muut taloudenpitoosi ja asiakkuuteesi liittyvät tiedot ovat henkilötietoja, joita suojataan tietosuojalla. Suojaamiskeinomme ovat sekä teknisiä että organisatorisia.

Henkilötietojen käsittely Santanderilla perustuu aina ennalta määriteltyyn ja lain sallimaan tai edellyttämään käyttötarkoitukseen ja tarpeeseen. Oikeutemme käsitellä tietojasi voi perustua sopimukseen, velvoittavaan lainsäädäntöön, oikeutettuun ja lain mahdollistamaan etuun tai suostumukseesi. Esimerkiksi sopimuksiin ja lakeihin perustuvien velvoitteiden täyttämisen osalta meidän on käsiteltävä tietojasi, kun taas muun muassa markkinoinnin yhteydessä voit olla antamatta suostumustasi tietojesi käsittelemiselle.

Vastuumme on tarkkaan määriteltyä. Valvomme teknisin keinoin ja käsittelyprosesseissamme, että tietojasi käsitellään lain edellyttämällä tavalla. Tietoihisi on pääsy vain niihin oikeutetuilla ja käsittelyyn koulutetuilla henkilöillä. Meillä on valmiudet toimia kaikissa tilanteissa ja otamme vakavasti salassapitovelvollisuutemme tiedoistasi. Tietojasi käsitellään vain tarpeellisen ja määritellyn ajan kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely on olennainen osa rahoitusyhtiön toimintaa. Santanderilla on oltava riittävät tiedot asiakkaidensa taloudellisesta toiminnasta, sen laajuudesta sekä perusteista palvelujen käyttämiselle. Luotonannon yhteydessä Santanderin tulee luotonantajana arvioida, kykeneekö kuluttaja täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Tämän vuoksi Santander analysoi tietojasi, kun tekee vaadittavia asiakas- ja riskiluokituksia luotonmyöntöä varten. Meidän tulee myös lain mukaan tunnistaa asiakkaamme.

Henkilötietoja käytetään sopimuksen aikana asiakassuhteen hoidossa, markkinoinnissa ja muissa asiakassuhteen ylläpitämiseksi tarvittavissa tehtävissä. Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme viestiä kanssasi, vastata pyyntöihisi, kysymyksiisi, hakemuksiisi ja tilauksiisi sekä hoitaa sopimuksessa sovittuja asioita.

Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteidemme, palvelujemme, asiakaspalvelumme sekä myyntimme ja markkinointimme kehittämiseen, jotta voimme palvella sinua paremmin ja kehittää asiakaskokemustasi. Tietojasi voidaan nimenomaisella suostumuksellasi jakaa myös yhteistyökumppaneillemme. Lisäksi käsittelemme tietojasi täyttääksemme toimialaan liittyvät sekä yleiset lainsäädännölliset velvoitteemme.

Mitä henkilötietojasi käsittelemme

Keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen määrä ja sisältö riippuvat siitä, missä yhteyksissä palvelemme sinua ja mikä on osoittamasi kiinnostuksesi Santanderin palveluja kohtaan. Esimerkiksi luottosopimuksen tekemiseen kerättävät tiedot ovat lainsäädännön vaatimuksista johtuen laajemmat. Voit tarkistaa tietosi olemalla meihin yhteydessä.

Luotonhakijoista ja asiakkaista kerättäviin tietoihin kuuluvat muun muassa perustiedot, joita ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, tulo- ja menotiedot, asumis- ja työsuhdetiedot sekä muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot. Lisäksi käsittelemme luottohakemusta ja luottoriskiä koskevia tietoja sekä luottosopimustietoja, kuten maksuhäiriötietoja.

Santander käsittelee myös esimerkiksi selaimeen yhdistettävissä olevia verkkosivujen käytöstä kerättäviä tietoja. Lisäksi keräämme tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja näihin liittyvien palvelujen käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.

Oikeutesi ja niiden toteuttaminen

Sinulla on oikeus pyytää Santanderilta eli henkilötietojesi rekisterinpitäjältä pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin, ja saada tieto siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta. Oikeuksiisi kuuluvat myös tietojen oikaiseminen ja edellytysten täyttyessä niiden poistaminen, käsittelyn rajoittaminen ja käsittelyn vastustaminen sekä antamiesi tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen.

Tietojen poistaminen tai käsittelyn muu kieltäminen ei aina ole mahdollista lainsäädännöstä johtuen. Santanderilla on muun muassa velvollisuus säilyttää viranomaisia varten tietojasi liittyen luottolainsäädäntöön ja kuluttajansuojaan. Myös sopimusvelvoitteiden täyttäminen voi esimerkiksi olla esteenä tietojen poistamiselle.

Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää Santanderia käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja mainontaan ja markkinointiin antamalla kirjallisesti markkinointikiellon tai peruuttamalla aiemmin antamasi suostumuksen.

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi kirjautumalla Santanderin asiakkaille tarkoitettuun Verkkopalveluun, jonka kautta pääset entistä helpommin käsiksi omiin henkilötietoihisi. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme soittamalla numeroon 09-8564 5100.

Mistä saat lisätietoa

Halutessasi tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä, voit tutustua alla olevien linkkien kautta tietosuojaselosteisiimme. Jos olet jo asiakkaamme, keskeisimmät tiedot löydät Asiakkaita koskevasta selosteesta. Muussa tapauksessa voit olla meille potentiaalinen asiakas, kuten ensimmäistä hakemusta tehdessäsi, jolloin tietojesi käsittelyä on avattu Potentiaalisten asiakkaiden selosteessa.

Lisäksi olemme koostaneet lakisääteistä informaatiota liittyen muutamiin erillisiin tilanteisiin, kuten puhelintallenteisiin ja työnhakuun liittyen. Markkinointikäytännöistä ja oikeuksistasi saat lisätietoa Asiakkaiden ja Potentiaalisten asiakkaiden selosteista, joita täydentävät omat selosteet mm. pysyvään markkinointirekisteriin liittyen.

Voit olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme soittamalla 09-8564 5100 tai kirjautua Verkkopalveluun, jossa pääset katsomaan tietojasi sekä käyttämään sinulle kuuluvia oikeuksiasi.