Voinko pyytää tietojeni poistamista Santanderilta?

Asiakkaallamme on aina mahdollisuus esittää meille pyyntö tietyn itseään koskevan tiedon poistamiseksi. Tutkimme jokaisen pyynnön erikseen ja selvitämme, onko kyseisen tiedon poistaminen mahdollista. 

On kuitenkin hyvä huomioida, että Santander ei voi asiakkaan pyynnöstä huolimatta heti poistaa kaikkia asiakassuhteen hoitoon liittyviä tietoja. Useiden asiakasta koskevien tietojen säilyttäminen perustuu suoraan eri lakien ja viranomaismääräysten noudattamiseen, ja Santanderilla on velvollisuus säilyttää tietoja asianmukaisesti suojattuna erikseen säädetyn ajan