Miten Santander estää tietomurtoja?

Käyttämiemme vahvojen suojausjärjestelmien lisäksi testaamme jatkuvasti tietojärjestelmiämme. Ennen uusien tietojärjestelmien käyttöönottoa, järjestelmiä muutettaessa ja niiden normaalin käytön aikana testaamme järjestelmien toimivuutta ja kestävyyttä mahdollisten häiriötilanteiden, virheiden tai hyökkäysten varalta. 

Apuna testauksessa ja seurannassa käytämme myös ulkopuolisia palveluntarjoajia.

Käyttämistämme teknisistä turvajärjestelmistä huolimatta tiedostamme, että inhimilliset virheet voivat altistaa minkä tahansa yrityksen tietoturvan hyökkäyksille. Siksi koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti. Perinteisemmän teoriakoulutuksen lisäksi teemme säännöllisesti  erilaisia käytännön harjoituksia, joilla kehitämme koko henkilökuntamme osaamista tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.