Tietosuoja FAQ

Täältä löydät useiten kysytyt kysymykset Santanderin tietosuojaan liittyen

Miten Santander suojaa asiakkaiden tiedot?

Käytämme kaikkien tietokantojemme suojaamiseen useita monivaiheisia, päällekkäisiä ja kattavia teknisiä järjestelmiä. Emme voi turvallisuussyistä kertoa käyttämiemme suojausjärjestelmien nimiä tai teknisiä ominaisuuksia, sillä niiden kertominen saattaisi altistaa järjestelmämme mahdollisten murtoyritysten kohteeksi.

Suomen Santander on osa Grupo Santander -konsernia, joka on yksi maailman suurimmista pankkialan toimijoista. Grupo Santanderin osana Suomen Santanderilla on käytössään maailman johtavat tekniset tietoturvajärjestelmät ja -asiantuntijat asiakastietojen suojaksi.

Miten Santander valvoo tietoturvaa?

Tarkkailemme ja valvomme jatkuvasti kaikkien tietojärjestelmiemme toimintaa. Seuraamme tarkkaan pienimpiäkin poikkeavia tapahtumia ja tapahtumasarjoja, jotta havaitsemme mahdolliset hyökkäykset, väärinkäytökset tai virheet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tarkkailussa ja valvonnassa hyödynnämme sisäisiä prosessejamme ja ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmiä.

Miten Santander estää tietomurtoja?

Käyttämiemme vahvojen suojausjärjestelmien lisäksi testaamme jatkuvasti tietojärjestelmiämme. Ennen uusien tietojärjestelmien käyttöönottoa, järjestelmiä muutettaessa ja niiden normaalin käytön aikana testaamme järjestelmien toimivuutta ja kestävyyttä mahdollisten häiriötilanteiden, virheiden tai hyökkäysten varalta. 

Apuna testauksessa ja seurannassa käytämme myös ulkopuolisia palveluntarjoajia.

Käyttämistämme teknisistä turvajärjestelmistä huolimatta tiedostamme, että inhimilliset virheet voivat altistaa minkä tahansa yrityksen tietoturvan hyökkäyksille. Siksi koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti. Perinteisemmän teoriakoulutuksen lisäksi teemme säännöllisesti  erilaisia käytännön harjoituksia, joilla kehitämme koko henkilökuntamme osaamista tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.

Miten Santander tunnistaa asiakkaat lainahakemuksen yhteydessä?

Rahoitushakemuksen lähetys Santanderin verkkopalvelussa edellyttää aina vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksia käyttäen. Pelkällä nimellä ja henkilötunnuksella ei rahoitusta voi Santanderilta hakea.

Jos rahoitushakemus tehdään esimerkiksi kumppaninamme toimivan autoliikkeen tiloissa, edellytämme henkilöllisyyden todistamista kuvallisella asiakirjalla, kuten ajokortilla tai passilla. Myös näissä tilanteissa kannustamme asiakasta vahvistamaan rahoitushakemuksen käyttäen vahvaan tunnistautumiseen perustuvaa sähköistä allekirjoitusta.

Kenelle Santander luovuttaa yksittäisten sopimusten tietoja?

Santander luovuttaa lähtökohtaisesti tietoja sopimuksista vain sopimuksen osapuolille. Olemme antaneet asiakaspalvelullemme tarkat ohjeet asiakkaan tunnistamista varten puhelinkeskustelussa.

Asiakkaillamme on aina myös mahdollisuus asioida kanssamme verkkopalvelussamme vahvaa tunnistautumista käyttäen.

Miten pitkään Santander säilyttää asiakkaiden tietoja?

Santander noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja säilyttämistä koskevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Tarkempia yksityiskohtia henkilötietojen säilyttämisestä löytyy tietosuojaselosteistamme osoitteessa https://www.santanderconsumer.fi/tietosuoja/

Voinko pyytää tietojeni poistamista Santanderilta?

Asiakkaallamme on aina mahdollisuus esittää meille pyyntö tietyn itseään koskevan tiedon poistamiseksi. Tutkimme jokaisen pyynnön erikseen ja selvitämme, onko kyseisen tiedon poistaminen mahdollista. 

On kuitenkin hyvä huomioida, että Santander ei voi asiakkaan pyynnöstä huolimatta heti poistaa kaikkia asiakassuhteen hoitoon liittyviä tietoja. Useiden asiakasta koskevien tietojen säilyttäminen perustuu suoraan eri lakien ja viranomaismääräysten noudattamiseen, ja Santanderilla on velvollisuus säilyttää tietoja asianmukaisesti suojattuna erikseen säädetyn ajan

Miten Santander varmistaa tietoturvan työntekijöiden etätyössä?

Tietoturva ja pankkisalaisuuden säilyminen ovat meille ensiarvoisen tärkeitä riippumatta siitä, missä työntekijämme tekevät töitä. 

Koulutamme henkilöstöämme pankkisalaisuuden huomioimisesta sekä tietoturva-asioista jatkuvasti ja varmistumme turvallisuudesta myös kotitoimistolla. Henkilöstömme ei koskaan käsittele asiakastietoja paikoissa, joissa ulkopuolisilla saattaisi olla mahdollisuus nähdä niitä. Tietoliikenneyhteyksien turvaamiseen käytämme muun muassa suojattua etäyhteyttä, joka edellyttää monivaiheisen tunnistautumisen työntekijän kirjautuessa järjestelmään.