Liikennettä illalla Turun keskustassa

Yhdelle täyssähköauto on edelläkävijyyttä, toiselle yhteiskunnan määräilyä – Santander selvitti syitä ja esteitä sähköauton hankintaan

Maailma on muuttumassa sähköautoilevaksi, ja Suomikin seuraa mukana. Santanderin teettämä tutkimus paljasti mielenkiintoisia syitä siihen, miksi sähköauto kiinnostaa tai miksi sitä ei hankita. Vastauksissa nousivat muutkin seikat kuin hinta ja ympäristö.

Lähes kolmasosa Santanderin YouGovilla teettämän kyselyn vastaajista arvelee, että kun autonvaihto on seuraavan kerran ajankohtaista, valinta osuu erittäin tai melko todennäköisesti sähköautoon.

Yleisin syy sähköauton omistamiselle tai sen hankkimisen harkinnalle on ajamisen edullisuus: 67 prosenttia vastasi näin. Toiseksi yleisin syy on ympäristöystävällisyys, joka on tärkeintä yli 60-vuotiaille.

Alle kolmekymppisiin vetoavat vanhempia ikäryhmiä selkeästi enemmän sähköauton moderni teknologia, hyvät ajo-ominaisuudet ja tyylikäs design, jonka valitsi syyksi noin kolmasosa alle 30-vuotiaista, mutta yli 60-vuotiaista vain 6 prosenttia.

Myös halu olla edelläkävijä kiinnostaa eniten alle kolmekymppisiä: noin viidesosalle heistä se on syy omistaa sähköauto tai harkita sen hankkimista. 30–39-vuotiaissa tämä on oleellista enää vain 4 prosentille vastaajista.

”On luonnollista, että ihmisiä kiinnostavat sähköautot eri syistä, aivan kuten kaikkien kestotavaroiden kohdalla. Trendi on kuitenkin selvä: tulemme tulevaisuudessa näkemään yhä enemmän sähköautoja Suomen liikenteessä”, toteaa Santanderin toimitusjohtaja ja kaupallinen johtaja Kari Kauppinen.

Toiveena halvempi hinta ja paremmat latausmahdollisuudet

Suurin syy olla hankkimatta sähköautoa on edelleen hinta: 66 prosenttia vastaajista kertoi näin. Vain 2 prosenttia on valmis maksamaan sähköautosta selvästi enemmän kuin polttomoottoriautosta, noin neljäsosa hieman enemmän.

Käytettyjä – eli usein halvempia – sähköautoja ei vielä markkinoilla suurissa määrin näy, mutta niistä on erittäin tai melko kiinnostunut noin kolmasosa vastaajista.

”Tarjonnan lisääntyessä myös edullisempia uusia sähköautoja on tarjolla entistä enemmän. Kun kilpailu sähköautomarkkinoilla kiristyy ja autotehtaiden tuotantokapasiteetti lisääntyy, sähköautojen hintakilpailukyky polttomoottoriautoihin verrattuna parantuu jatkuvasti. Huomaamme tämän selvästi myös Santanderilla sähköautojen rahoitusmäärän kasvussa”, Kauppinen kertoo.

Muita yleisiä syitä siihen, että sähköautoa ei ole hankittu tai aiota hankkia, ovat epäilys akun kapasiteetista, auton vikaherkkyydestä tai hankalasta korjaamisesta ja auton käyttäytymisestä talvella. Neljäsosaa arveluttaa sähkön hinta.

Kolmasosa mainitsi syyksi latauspisteen puuttumisen kodin tai työpaikan yhteydestä. Neljäsosa vastaajista kertoi syyksi latausverkoston tilanteen.

”Suurimmat latausoperaattorit kehittävät latausinfraa valtavalla nopeudella. Latauksesta huolehtimisen ei tulisi enää olla esteenä sähköauton hankinnalle. Myös taloyhtiöiden kannattaisi aktivoitua viimeistään nyt, sillä latauspisteet vaikuttavat asunnon markkina-arvoon. Sama koskee yrityksiä: latauspisteiden puute laskee toimitilojen houkuttelevuutta vuokralaisten silmissä”, Kauppinen sanoo.

Osa epäilee ilmastovaikutuksia

Sähköauton hankkimista vastaan on myös näkemyksellisiä syitä. 29 prosenttia vastasi, ettei usko sähköauton olevan ratkaisu ilmastonmuutoksen vähentämiseksi, ja osuus nousee 40 prosenttiin niillä, jotka eivät aio hankkia sähköautoa pidemmänkään ajan kuluessa.

18 prosenttia miesvastaajista ei ole hankkinut tai aio hankkia sähköautoa, koska kokee yhteiskunnan ohjailevan autovalinnoissa, eivätkä he halua tulla ohjailluiksi. Naisista näin ajattelee joka kymmenes.

Kyselyyn vastaajista puolet aikoo vaihtaa tai hankkia auton seuraavan kolmen vuoden aikana. Millainen se auto on – sitä selvästi pohditaan ja punnitaan parhaillaan monelta kantilta.

 

Santanderia varten tehdyn kyselytutkimuksen toteutti YouGov sähköisenä kyselynä kuluttajapaneelissa lokakuun lopulla. Lopullinen kohderyhmä oli 1010 yli 18-vuotiasta suomalaista, joilla on ajokortti ja jotka ajavat autolla ainakin joskus.

 

 

Santander Consumer Finance tarjoaa yksilöllisiä ja joustavia rahoitusvaihtoehtoja asiakkailleen. Santander Consumer Finance on Suomen suurimpia autorahoittajia ja osa Banco Santanderia, joka on yksi maailman suurimmista rahoitusalan toimijoista.