Peter Sjöberg Santander

Santanderin arvot - Peter Sjöberg

Jukka Saksi haastatteli Santanderin toimitusjohtajaa tulevaan Arvovalta –kirjaansa. Tässä pieni ote tuosta kirjasta ja toimitusjohtajamme mietteitä Santanderin arvoista ja johtajan roolista.

Peter Sjöberg toimii Santanderin Suomen toimitusjohtajana. Hän pohtii arvoihin liittyen, ettei ole välttämättä itsestään selvää, että yritykset tietäisivät asiakkaidensa odotuksista. ”Riippuu paljon siitä, miten yritys käy dialogia sidosryhmiensä kanssa.” Peterin mukaan Santanderin arvoissa korostuu se, että kuunnellaan yhtiönä asiakkaita, henkilöstöä ja kumppaneita. ”Meillä on 500 vakiokommentoijaa, joiden kanssa olemme aktiivisesti dialogissa sekä verkossa, että kutsuttuna tilaisuuksiin. Sitä kautta voimme kehittää yhteistä toimintaa.”

HENKILÖSTÖ JA ASIAKKAAT ODOTTAVAT ARVOJEN MUKAISTA TOIMINTAA.

”Pyrimme kertomaan, mihin uskomme ja myös toimimaan niin. Asiakkailta on tullut positiivisia palautteita vastuullisuuden teoistamme.” Peter ja koko johtoryhmä lukevat jokaisen asiakaspalautteen. ”Jotta ymmärrämme asiakkaidemme odotuksia.”

ARVOIHIN LIITTYY MYÖS HAASTEITA.

”Johtamisen näkökulmasta täytyy aina tehdä valintoja, mihin halutaan vaikuttaa. Jokainen päätös on valinta. Yrityksen arvot muokkaavat kulttuuria ja heijastuvat päätöksissä. Liiketoiminnoissa on aina tavoitteita, budjetteja ja numeroita. Usein ajatellaan, että arvot ovat pitkäaikaisia ja liiketoimintaan liittyy lyhytaikaisia mittareita. Uskon, että niiden molempien kanssa pystyy elämään, jos kulttuuri ja arvot ovat selvät. Silloin päätökset ovat loppupelissä aika helppoja. Pitkässä juoksussa arvot tulevat määrittämään yrityksen menestyksen. Ajat ovat muuttuneet positiiviseen suuntaan.”

SIMPLE, PERSONAL JA FAIR OVAT SANTANDERIN ARVOT.

Niitä tuodaan esille tilaisuuksissa, liiketoiminnallisissa tavoitteissa, materiaaleissa, kaikkien työntekijöiden tavoitteissa, ylimmän johdon bonuksissa, koulutuksissa ja arvoja käsittelevissä työpajoissa.

Peter ajattelee, että kun lähtee tekojen tielle,  ei voi toimia henkilöstön edessä eri tavalla, mitä arvojen kautta viestittää. ”On tärkeää hahmottaa, mihin johto ja esimiehet uskovat, ja arjessa ei voi luoda arvoristiriitoja. Muuten romuttaa arvot saman tien. Aitous ja uskottavuus nousevat tärkeimmiksi asioiksi.” Kun arvoja nostetaan yrityksessä esille, edellyttää se myös esimieheltä puuttumista epäkohtiin. ”Joskus kuulee, että joku on sanonut toiselle jotain, mikä ei kuulosta arvojemme mukaiselta. Sellaiset täytyy ottaa rakentavasti puheeksi ja muistaa inhimillisyys.”

ARVOJEN TÄYTYY NÄKYÄ MYÖS PÄÄTÖKSISSÄ.

”Olemme tehneet yhtiönä valintoja. Voisimme esimerkiksi ansaita vakuudettomilla lainamarkkinoilla nykyistä enemmän rahaa lyhyellä aikavälillä, mutta se on arvojemme vastaista. Pyrkimyksemme ei ole asettaa suomalaisia huonoon taloudelliseen tilanteeseen. Olemme tehneet profiilitestejä markkinoille, ja näiden pohjalta olemme huomanneet, etteivät kaikki toimi alalla niin vastuullisesti. Niissä tilanteissa pohdimme, onko joku lyhyen aikavälin mittari tärkeämpi kuin pitkäntähtäimen tavoitteemme ja arvomme.”

ARVOJA VOI TESTATA PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYEN.

”On hyvä testi kysyä päätöksen äärellä, haluammeko asian tulevan sanomalehteen kaikkien nähtäväksi? Seisoisimmeko sen takana ja olisimmeko siitä ylpeitä? Yrityksissä joudutaan tekemään isojakin rakenteellisia muutoksia, toteuttamaan yt-neuvotteluita, päättämään investoinneista tai investoimatta jättämisistä, paikkakunnan muutoksia ja niin edelleen. Kun tulee vaikea tilanne, on tärkeää, miten se hoidetaan. Jos johto on esimerkiksi totuttu näkemään aktiivisena viestijänä ja vaikeassa tilanteessa ollaankin täysin hiljaa, sidosryhmät havaitsevat sen ja se rapauttaa uskottavuutta.”

ARVOJEN KOROSTAMINEN ON OSA KEHITYSTÄ.

Peter uskoo, että arvojen selkeämpi näkyminen tulee olemaan ja pysymään. ”Arvot ovat nousseet esille, niistä puhutaan paljon, ja ne tulevat luonnolliseksi sekä pysyväksi osaksi johtamista. Kun yhteiskunta demokratisoituu informaation saatavuuden kautta, halutaan löytää meille syötetyn tarinan alta realiteetteja. Ne johtajat ja asiantuntijat, jotka ovat aitoja ja pystyvät siitä kertomaan niin, ettei se ole päälle liimattua, synnyttävät sellaista, mitä aiemmin kuvattiin brändiksi.”

HENKILÖBRÄNDIN OSALTA PUHEIDEN PITÄISI OLLA MYÖS TEKOJA.

”On hyvä pohtia, onko se henkilöbrändi uusi vallankäytön väline. Se on hyvä asia niin kauan, kun se tuo mukana muut ihmiset ja sen avulla voidaan tuoda organisaation tekoja esiin. Jos henkilöbrändin tehtävänä on vahvistaa vain omaa markkina-arvoa, on se vain virtuaalinen manifesti vanhan maailman johtajuudesta. Olisivatko ne teot se uusi henkilöbrändi?”