Kun innostuu, niin onnistuu!

Santander on ollut mukana Leading Passion -hankkeessa, jossa tutkittiin nuorten työasenteita ja organisaatioiden hyviä innostuksen johtamisen käytänteitä.

Mistä on kyse?

Santanderilla oli ilo olla mukana tutkimuksessa, joka on etsinyt vastauksia siihen, miten innostus ja motivaatio työssä syntyvät, miten niitä johdetaan ja mitkä ovat nuorten työntekijöiden odotukset työelämältä ja johtamiselta. Tämä Leading Passion -hanke toteutettiin vuosina 2015–2017.  Hankkeen tutkimusorganisaatioina olivat Aalto-yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Filosofian Akatemia. Hankkeen kumppaniorganisaatioina Santanderin lisäksi olivat Clear Channel, Pipelife Finland ja Suomen Ekonomit.

Miksi lähdimme mukaan?

Halusimme saada ymmärrystä siihen, miten pystymme vahvistamaan jatkuvan oppimisen ja innostuksen ilmapiiriä työyhteisössämme. Lisäksi halusimme oppia kehittämään johtamistamme siten, että se tukisi paremmin nuorten työntekijöiden kehittymistä ja sitouttaisi heidät yritykseemme. Toivoimme löytävämme hankkeen aikana ne kaikkein tärkeimmät kehitysalueet, jotka vaikuttavat ihmisten työskentelyyn, hyvinvointiin ja motivoitumiseen työssä. Iloksemme saimme huomata, että työntekijämme osallistuivat aktiivisesti hankkeeseen vastaamalla kyselyihin, osallistumalla työpajoihin ja haastatteluihin sekä olemalla mukana kuulemassa tutkijoiden esittelemiä tuloksia hankkeen eri vaiheissa.

Millaisia tuloksia saimme?

Meillä Santanderilla painopistealueena on ollut oman työn merkityksen ymmärtäminen isossa kuvassa eli se, miten minun työni linkittyy yrityksen strategiaan ja miten yrityskulttuuri parhaimmillaan tukee strategian toteutumista. Olemme myös panostaneet esimerkiksi jatkuvaan oppimiseen työssä, erilaisuuden arvostukseen ja viestinnän kehittämiseen. Loppumittauksessa saatoimmekin todeta, että tarttuminen keskeisimpiin kehityskohteisiin oli tuottanut tulosta ja mittaustulokset paranivat kauttaaltaan. Merkittävimmät positiiviset muutokset tuloksissa koskivat työn imua, merkityksen kokemusta työssä ja työssä oppimista. Koimme, että Leading Passion -hanke antoi meille paljon uutta tutkimustietoa ja kokemusta yhdessä kehittämisen mahdollisuuksista, innostuksen johtamisesta ja työssä motivoitumisesta.