Lainanhakijoiden maksuvara laskussa, mutta lainahakemusten summat kasvavat – koronapandemia näkyy suomalaisten lainahakemuksissa

Asiakaspalvelussa työskentelevien maksuvara on laskenut yli sadalla eurolla, ja lähihoitajat ja myyjät olivat yleisimpiä lainan hakijoita. Työssäkäyvien ja yrittäjien maksuvara on säilynyt, kun työttömien ja opiskelijoiden tilanne heikentyy.

Tiedot käyvät ilmi Santanderin lainahakemustiedoista. Me Santanderilla olemme koostaneet anonyymejä tietoja suomalaisten lainahakemuksista vuoden 2020 alusta lokakuun alkuun ja verrannut niitä edellisvuoden tietoihin. Tiedot perustuvat lainahakemuksiin eikä Santander  ole myöntänyt kaikille hakijoille lainaa.

Maksuvara on laskenut, mutta haettujen summien määrä kasvussa opiskelijoilla ja työttömillä

Santanderin lainahakemusten mukaan suomalaisten maksuvara vaihtelee suuresti eri hakijaryhmillä. Maksuvara on ihmisen kuukaudessa kaikkien menojen jälkeen yli jäävä rahamäärä eli käytettävissä oleva tulo. 

Työssäkäyvien, yrittäjien ja eläkeläisten maksuvara on pysynyt koko vuoden tasaisena. Työssäkäyvien hakijoiden keskimääräinen maksuvara kuukaudessa on noin 700 euroa, yrittäjien noin 500 euroa ja eläkeläisten noin 300 euroa. 

Opiskelijoiden ja työttömien lainanhakijoiden maksuvara on laskenut koronavuonna. Opiskelijoilla jäi vielä kesäkuussa keskimäärin 100 euroa käteen kuussa, mutta syyskuussa maksuvara oli jo 250 euroa negatiivisen puolella. Työttömillä hakijoilla maksuvara syöksyi eniten. Tammikuussa työttömillä hakijoilla ei jäänyt kuussa käteen mitään, ja syyskuussa maksuvara oli jo 700 euroa kuussa negatiivisen puolella. 

“Omaa taloutta suunnitellessa maksuvara on tärkein luku, joka kertoo oman talouden kantokyvyn ja esimerkiksi minkä kokoisen luoton voi ottaa. Maksuvarassa pitäisi olla aina pelivaraa yllättävien tilanteiden varalle. Negatiivinen maksuvara tarkoittaa, että velka kasvaa joka kuukausi. Se on kestämätön tilanne, joka vaatii nopeasti menojen kohtuullistamista”, sanoo Santander Consumer Financen liiketoimintajohtaja Lauri Timgren

Haettujen lainojen keskikoko on pysynyt varsin tasaisena. Suomalaiset yrittäjät ovat hakeneet keskimäärin 15 000 euron lainoja koko vuoden ajan. Työssäkäyvien keskimääräiset lainahakemukset ovat laskeneet vuoden aikana noin 13 000 eurosta noin 12 000 euroon, ja eläkeläisillä noin 12 000 eurosta noin 10 000 euroon. 

Työttömillä ja opiskelijoilla taas lainahakemusten summat ovat lähtenyt kasvuun. Kesän jälkeen työttömien hakemat lainamäärät ovat kasvaneet 4000 eurosta 6000 euroon ja opiskelijoilla 4000 eurosta jopa 7000 euroon.

Sukupuolten palkkaero näkyy myös lainahakemuksissa

Suomalaisten lainaa hakeneiden miesten keskimääräinen maksuvara on 650 euroa kuukaudessa, kun naisilla se on 350 euroa. Lainasta kiinnostuneiden miesten maksuvara on siis keskimäärin lähes tuplat naisten maksuvaraan verrattuna.

Ammateittain katsottuna isoimmat muutokset maksuvarassa sukupuolittain ovat lääkäreillä ja taksikuskeilla. Lainaa hakeneiden mieslääkärien maksuvara on heikentynyt jopa 397 euroa. Samaan aikaan naislääkärien maksuvara on parantunut 380 euroa. Toisin päin suurin muutos näkyy taksikuskeilla. Miestaksikuskien maksuvara on kasvanut 166 euroa kuussa, kun naistaksikuskeilla maksuvara on heikentynyt 180 euroa. 

Asiakaspalvelijoiden maksuvara laskenut yli 100 euroa – kosmetologeilla suurin pudotus maksuvarassa 

Yleisimmät lainanhakijoiden ilmoittamat ammatit olivat tänä vuonna lähihoitaja, myyjä, sairaanhoitaja, kokki, yrittäjä, autonkuljettaja, asentaja, rakennusmies, kirvesmies ja työnjohtaja. Siinä missä yleisesti lainahakemusten määrä on pienentynyt, poliisit, palomiehet ja upseerit ovat hakeneet enemmän lainoja.

“Lainan pitää aina olla harkittu päätös tulevaisuuteen, jota varten tulee arvioida oman maksuvaran kesto. Lainalla ei voi paikata esimerkiksi puuttuvia palkkatuloja. Lainahakemusdatasta voi nähdä koronapandemian vaikutuksia suomalaisten talouteen. On huolestuttavaa huomata, miten yhteiskunnalle tärkeät palveluammatit ovat kärsineet pandemiasta”, Timgren sanoo. 

Koronapandemia näyttää vaikuttaneen eniten tiettyihin ammattiryhmiin. Asiakaspalvelualoilla olevien hakijoiden maksuvara on laskenut keskimäärin yli 100 euroa, kun verrataan tämän vuoden huhti–lokakuuta viime vuoden vastaavaan aikaan. 

Eniten kuukausittainen maksuvara on heikentynyt lainaa hakeneilla kosmetologeilla (-332 euroa), fysioterapeuteilla (-181 euroa), varaosamyyjillä (-148 euroa), asiakaspäälliköillä (-131 euroa) ja kehityspäälliköillä (-130 euroa). Vaikka kosmetologien ja fysioterapeuttien maksuvara on heikentynyt tänä vuonna eniten, heidän hakemansa lainasummat ovat kasvaneet samaan aikaan suhteellisesti eniten, kosmetologeilla jopa 38 % ja fysioterapeuteilla 33 %. 

Kasvua maksuvarassa on koronapandemiasta huolimatta eniten lainaa hakeneilla upseereilla (+571 euroa), timpureilla (+349 euroa), aluepäälliköillä (+325 euroa), rakennusinsinööreillä (+314 euroa) ja toiminnanjohtajilla (+313 euroa).