Sumuinen kuusimetsä

Santander Consumer Bank julkaisee ensimmäisen kestävän kehityksen raporttinsa

Santander Pohjoismaissa ("konserni") julkaisi tänään ensimmäisen kestävän kehityksen raporttinsa (2021), joka tukee sen omia ja Grupo Santanderin kestävän kehityksen tavoitteita.

Santander uskoo, että kestävää kehitystä pitää lähestyä laaja-alaisesti. Kestävä kehitys kattaa sen, miten kohtelemme työntekijöitämme ja investoimme heihin, miten liiketoimintamme voi tukea paikallisia yhteisöjä sekä miten neuvomme asiakkaitamme ja kumppaneitamme ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä kestävien valintojen eteen.

Tämä raportti esittelee vastuulliset ja kestävät työskentely- ja toimintatapamme. Olemme ylpeitä siitä, mitä olemme jo saavuttaneet, mutta samalla haluaisimme jo tehdä enemmän, sanoo Santander Consumer Bankin toimitusjohtaja Michael Hvidsten.

Hän jatkaa:

Ilmastokriisin ratkaiseminen ei ole helppoa, mutta toimettomuus ei ole vaihtoehto. Kerromme avoimesti, mitä teemme, miten olemme edistyneet – ja mitä emme vielä tee; siitä yksinkertaisesta syystä, että useimmat muutokset alkavat avoimuudesta.

Sitoutuminen vastuulliseen pankkitoimintaan ja kestävään rahoitukseen

Grupo Santander on aiemmin valittu maailman vastuullisimmaksi pankiksi, ja sen tavoitteena on saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Grupo Santander on YK:n ympäristöohjelman rahoitusalaa koskevan aloitteen (UNEP FI) ja Net Zero Banking Alliance -järjestön (NZBA) perustajajäsen. Nämä organisaatiot ovat laatineet yhteistyössä standardeja ja käytäntöjä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Santanderilla on tärkeä rooli yhteiskunnan siirtymisessä vähähiiliseen talouteen, sillä se tukee osallistavaa ja kestävää kasvua sekä vastaa sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin riskeihin ja mahdollisuuksiin.  

Santander pyrkii vaikuttamaan myönteisesti

Tämän saavuttamiseksi konserni on valinnut neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka ovat keskeisiä vastuullisen pankkitoiminnan kannalta:

#3 Terveys ja hyvinvointi: terveyden ja hyvän elämänlaadun takaaminen kaikille. Santander on edistänyt ja edistää edelleen työpaikan sosiaalisuutta sekä terveyden ja hyvinvoinnin asettamista etusijalle työpaikoilla.

#4 Hyvä koulutus luo perustan oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle ja vakaalle taloudelle.

#5 Sukupuolten tasa-arvo. Santander edistää työpaikkojen osallistavuutta ja monimuotoisuutta.

#13 Ilmastoteot. Santander tukee asiakkaitaan "vihreässä siirtymässä", ja pyrimme myös vähentämään oman liiketoimintamme ympäristövaikutuksia sekä sisällyttämään ilmastoriskin pankin riskienhallintaan.

Vihreä rahoitus

Santander on Pohjoismaiden markkinajohtaja sähkö- (EV) ja hybridiajoneuvojen rahoituksessa. Vuonna 2021 konserni rahoitti yli 30 000 uutta sähköajoneuvoa, mikä vastaa 15 prosenttia markkinaosuudesta. Kasvavilla vihreän kotienergian markkinoilla konserni rahoitti 17 miljoonalla Eurolla uusia kotienergiaratkaisuja. Lisäksi konserni laski vuonna 2021 liikkeeseen 236 miljoonan Euron arvosta vihreitä joukkovelkakirjoja, joiden tuotot käytettiin Santanderin sähköajoneuvojen autolainasalkun rahoittamiseen.

Kulutuskäyttäytymisen siirtyminen kestävämpiin valintoihin merkitsee liiketoimintamahdollisuuksia, ja me pankkina olemme sitoutuneet tukemaan asiakkaitamme ja kumppaneitamme tässä siirtymässä, Michael Hvidsten sanoo.

 

 Lue Santander Consumer Bankin kestävän kehityksen raportti tästä.

 

Lisätietoja:

Eskil Pedersen – Nordic Communications Director

eskil.pedersen@santanderconsumer.no 

Jonathan Pycroft – Head of Strategy and Investments

jon.pycroft@santanderconsumer.no