Pariskunta katselee uutta valkoista autoa autoliikkeessä

Edulliset sähköautot, kaupat showroomeina ja vetyautot – Santander tutki autokauppiaiden näkemyksiä tulevasta

Autokauppa ja autoala elävät murrosta, johon liittyy mahdollisuuksia ja muutoksia. Tärkeää olisi, että yleinen talous alkaisi virkistyä, edullisia sähköautoja saataisiin markkinoille, ja sähköautoiluun liittyvät huolet hälvenisivät. Muun muassa tämä selvisi Suomen suurimpiin autorahoittajiin kuuluvan Santanderin kyselystä autokauppiaille.

Inflaatio ja korkeat korot ovat saaneet kuluttajat lykkäämään auton hankintaa viime vuosina. Santanderin teettämän, autoliikkeiden johtajille, myyntipäälliköille ja myyjille suunnatun haastattelututkimuksen mukaan vastaajista kolmannes kuitenkin uskoo, että autokauppa kasvaa seuraavan puolen vuoden aikana. 40 prosenttia arvioi, että tilanne pysyy entisellään, ja kaupan hiljenemistä povaa kolmannes.

Autokauppaa eniten piristävinä tekijöinä nähdään inflaation rauhoittuminen, korkojen lasku ja muu talouden tasaantuminen. Kolme neljästä uskoo, että yhä edullisempien sähköautojen tulo markkinoille kiihdyttäisi kauppaa – tällaisia saadaankin Suomeen jo tänä keväänä. 63 prosenttia ajattelee myös, että sähköautoihin liittyvien ennakkoluulojen, pelkojen tai väärän tiedon hälveneminen vaikuttaisi myönteisesti myyntiin.

”Liikenteen sähköistyminen on vääjäämätön tosiasia. Jotta muutokseen tulisi vauhtia, sähköautoihin liittyen tarvitaan selkeästi vielä lisää tietoa, opastusta ja käyttäjien kokemuksia, jotta ainakaan tarpeettomat huolet eivät olisi hankinnan esteenä. Sähköautot ja esimerkiksi niiden latausinfra kehittyvät niin kovaa vauhtia, että autonhankkijoiden mielessä saattaa myös pyöriä vanhentunutta tietoa”, toteaa Santanderin toimitusjohtaja ja kaupallinen johtaja Kari Kauppinen.

Reilusti yli puolet vastaajista toivoo valtion hankintatukea sähköautoille, kierrätyspalkkioita ja vähäpäästöisten autojen autoveron alentamista kaupan piristämiseksi.

Mahdollisuuksia nähdään myös alan sisällä: autokauppaa kasvattaisivat uudenlaiset palvelu- ja rahoitusmallit sekä henkilöstön kouluttaminen alan murroksessa.

Autoilu kehittyy, ja autokaupat harvenevat


Kun vastaajilta kysyttiin autoalan ja autoilun trendeistä ja kehityssuunnista, merkittävimmäksi nousi odotetusti sähköautot. 66 prosenttia mainitsi autojen digitaalisen liitettävyyden ja noin puolet biopolttoaineet sekä liikkumisen palveluna, eli että autoa ei omisteta itse.

Vaikka vedystä tulevaisuuden supervoimana puhutaan paljon, vetyautoja pitää merkittävänä kehityssuuntana vain noin kolmannes vastaajista. Autonominen ajaminen on merkittävä trendi vain joka viidennen vastaajan mielestä, vaikka se on joissain muodoissa mahdollista jo nyt.

Autoalan lähitulevaisuutta arvioitaessa yli 60 prosenttia vastaajista uskoo autoliikkeiden ja autoliikeketjujen määrän vähenevän. Noin puolet näkee, että autoliikkeet tulevat toimimaan yhä useammin showroomeina ja että autojen tilaaminen suoraan tehtaalta yleistyy.

Kauppiaiden ja kuluttajien sähköautoajatuksissa on eroja

Kun kauppiailta pyydettiin näkemyksiä siitä, mikä asiakkaita kiehtoo sähköautoissa, kärkeen ylsivät ajamisen edullisuus, moderni teknologia ja ympäristöystävällisyys. Sama kärkikolmikko löytyy myös Santanderin viime vuoden lopulla teettämästä sähköautoilututkimuksesta kuluttajille.

Muissa syissä sen sijaan oli suuriakin eroavuuksia kauppiaiden ja kuluttajien vastauksissa. Kauppiaista 66 prosenttia arvelee sähköautoihin liittyvän edelläkävijyyden kiehtovan asiakkaita, kun kuluttajakyselyssä näin vastasi vain joka kymmenes. Kauppiaista lähes 60 prosenttia mainitsi, että asiakkaita kiinnostaa sähköautojen tyylikäs design, mutta kuluttajista näin sanoi vain 12 prosenttia.

Kauppiailta kysyttiin myös, mikä asiakkaita mietityttää sähköautoissa. Ykkössyyksi nousi akun kapasiteetti: 97 prosenttia mainitsi sen. 86 prosenttia mainitsi latauspisteen puutteen kotoa tai työpaikalta. Santanderin aiemmassa kuluttajakyselyssä korkea hinta oli ylivoimainen pääeste sähköauton hankkimiselle – kauppiaiden listalla se tuli vasta kolmantena.

”Hinta on ymmärrettävästi oleellinen tekijä autoa hankittaessa, ja sähköautojen hinnat ovat olleet pitkään korkeita. On mielenkiintoista seurata, mitä autokaupassa tapahtuu, kun markkinoille tulee yhä edullisempia sähköautomalleja ja toisaalta käytettyjä sähköautoja”, Kari Kauppinen sanoo.

Santanderia varten tehdyn kyselytutkimuksen toteutti Sales Questor puhelinhaastatteluina helmikuussa 2024. Kohderyhmä koostui autokauppojen johtajista, myyntijohtajista ja myyjistä eri puolilta Suomea, ja haastatteluja tehtiin 70. Suurin osa haastatelluista työskentelee sekä uusia että käytettyjä autoja myyvissä liikkeissä, ja mukana oli sekä itsenäisiä että ketjuliikkeitä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: yhteydenotot@aller.com