Vastuullinen luotonanto

Vastuullinen luotonantaja noudattaa Finanssivalvonnan asettamia suosituksia sekä lain ja viranomaismääräisten mukaisia säännöksiä. Vastuullisen lainanantajan tehtävä on myös huolehtia siitä, että lainanottajan maksukyky on riittävä ja että hän pystyy hallitsemaan lainaan liittyvät velvollisuutensa. Lainanhakijan velanhoitokyky ja hänelle sopivan lainan määrä on siis arvioitava perusteellisesti. Lue lisää vastuullisesta luotonannosta