Osakesäästötili

Osakesäästötili (OST) on yksityissijoittajille tarkoitettu tili, jonka avulla on mahdollista sijoittaa osakkeisiin. Osakesäästötilin avulla sijoittaja saa täyden hyödyn korkoa korolle -ilmiöstä, sillä osakkeista saatuja osinkoja ja myyntivoittoja verotetaan vasta niitä nostettaessa tililtä. OST-sijoittaminen eroaa hieman esimerkiksi arvo-osuustilin (AOT) käyttämisestä.

Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötilille ei voi nimensä mukaan ostaa muita kuin osakkeita. Yksityissijoittajan on siis avattava esimerkiksi rahastoja varten oma arvo-osuustilin. Tilille ei voi myöskään siirtää jo omassa omistuksessa olevia osakkeita, vaan osakesäästötili soveltuu ainoastaan uusien osakkeiden ostamiseen. Osakesäästötilillä voi kuitenkin olla samaan aikaan sekä osakkeita että pääomaa. Osakesäästötilit tulivat Suomessa käyttöön vuonna 2020, minkä jälkeen yhä useampi suomalainen on aloittanut osakesäästämisen.

Osakesäästötilin etuna on se, että tilille maksettavat osingot sekä myyntivoitot osakkeista ovat verovapaita. Sijoittaja maksaa verot vasta siinä vaiheessa, kun tili suljetaan tai varat nostetaan tililtä, mikäli hän on saanut osakkeiden myynnistä voittoa. Mikäli osakekaupasta on koitunut sijoittajalle tapiota, voidaan tämä ottaa huomioon verotuksessa. 

Sijoittaja voi esimerkiksi myydä kaikki tai osan tietyn kohteen osakkeista ja käyttää kaupasta sekä osingonmaksusta saadut rahat muihin osakkeisiin ilman verojen maksamista välissä. Näin päästään hyötymään tehokkaasti niin sanotusta korkoa korolle -ilmiöstä.

Osakesäästötilille voi sijoittaa enintään 50 000 euroa. Tämä 50 000 euron raja koskee kuitenkin ainoastaan tilille talletettavan rahan määrää. Osakesäästötilillä voi olla myös tätä enemmän rahaa sijoitusten arvon kasvaessa suuremmaksi. Huomioitavaa on myös, että yritykset eivät voi avata osakesäästötiliä.

Mikä on osake?

Lyhyesti ilmaistuna, osake on omistusosuus osakeyhtiöstä. Osakeyhtiöt voivat laskea liikkeelle osakkeita kerätäkseen rahoitusta toimintaansa. Esimerkiksi suomalaiset osakeyhtiöt voivat listautua Helsingin pörssiin, minkä jälkeen niiden osakkeilla voidaan käydä kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Sen lisäksi, että yksityis- ja ammattisijoittajat voivat ostaa ja myydä kotimaisten pörssiyritysten osakkeita, voidaan kauppaa käydä myös ulkomaisten yritysten osakkeilla. 

Osakkeenomistajia kutsutaan myös osakkaiksi ja he ovat oikeutettuja saamaan yrityksen maksamia osinkoja. Osingolla puolestaan viitataan yrityksen tilinpäätöksen jälkeen maksettavaan voitto-osuuteen, jonka suuruus päätetään yrityksen yhtiökokouksessa. Yhtä osaketta kohden maksetaan tietty määrä osinkoa.

Sijoittajalla voi olla vain yksi osakesäästötili kerrallaan

Sijoittajan kannattaa muistaa, että hänellä voi olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Jos yhdellä henkilöllä on useampi kuin yksi osakesäästötili, tulee hänelle maksettavaksi sakkoa 10 euroa per päivä. Osakesäästötilejä ei saa olla samalla henkilöllä myöskään eri pankeissa. Tilin voi kuitenkin halutessaan siirtää pankista toiseen.

Miten avaan osakesäästötilin?

Monet pankit ja sijoittamiseen erikoistuneet palvelut tarjoavat yksityissijoittajille mahdollisuuden avata osakkeilla käytävään kauppaan sopivan osakesäästötilin. Osakesäästötilin voi avata myös lapselle.

Osakesäästötilin avaaminen on yleisesti maksutonta, mutta osakkeita ostettaessa on kuitenkin maksettava välityspalkkio, joka on usein muutamista euroista noin kymmeneen euroon. Tässä on kuitenkin eroja pankkien ja palveluntarjoajien välillä.

Mikä on osakesäästötilin ja arvo-osuustilin ero?

Koska sijoittajalla voi olla omistuksessaan vain yksi osakesäästötili kerralla, on esimerkiksi rahastojen ostamiseen ja vaihtamiseen avattava erillinen arvo-osuustili. Tässä arvo-osuustilin ja osakesäästötilin tärkeimmät erot:

  • Osakesäästötilille voi ostaa ainoastaan osakkeita. Arvo-osuustilille voi ostaa osakkeiden lisäksi esimerkiksi rahastoja ja muita pörssilistattuja tuotteita.
  • Osakesäästötilin voitoista ja osingoista maksetaan veroja vasta, kun tili lakkautetaan tai varat nostetaan tililtä. Tämä mahdollistaa korkoa korolle -ilmiön hyödyntämisen. Arvo-osuustilin myyntivoitot ja osingot verotetaan kerran vuodessa. 
  • Osakesäästötilille voi tallettaa ainoastaan rahaa osakkeiden ostamista varten eli osakkeiden siirtäminen tilille ei ole mahdollista.
  • OST sopii hyvin pitkäjänteiseen sijoittamiseen, kun sijoitushorisontti on useita vuosia. AOT on sopivampi, jos tarkoituksena on tehdä lyhytaikaisia sijoituksia.