Luottoluokitus

Termiä luottoluokitus käytetään esimerkiksi rahatalouteen tai luottoon liittyvissä aiheissa. Luottoluokitus määrittelee yritysten luottokelpoisuuden, mutta siitä voi hyötyä myös valtio tai yksityishenkilö.

Mikä on luottoluokitus?

Luottoluokitus (englanniksi “credit rating”) määrittelee käytännössä lainanottajan likviditeetin ja kertoo, kuinka hyvä luottokelpoisuus yrityksellä on, eli voidaanko yritykselle tai muulle lainanottajalle hyväksyä luotto. Luottoluokitusta voidaan pitää myös ennusteena yrityksen taloudellisesta asemasta ja sen kyvystä selviytyä taloudellisista velvoitteistaan. Yritys, jonka luottoluokitus on huono joutuu todennäköisemmin maksuhäiriöön kuin yritys, jolla on hyvä luottoluokitus. 

Luottoluokituksessa määritellään seuraavat yrityksen julkiset tiedot:

 • Toimiala ja ikä 
 • Taloustiedot ja tilinpäätökset 
 • Maksukäytös ja maksuhäiriöt
 • Vastuuhenkilöiden luottotiedot

Mihin luottoluokitusta käytetään?

Luottoluokitus kartoittaa yrityksen omia saatavia sekä mahdollisia uusia kontakteja ja yhteistyökumppaneita. Uuden hankkeen tai yhteistyön alkaessa työn tilaajaa kiinnostaa monesti kumppanin taloudellinen tilanne. Luottoluokituksen avulla yritys voi esimerkiksi todistaa potentiaalisille sijoittajille tai vaikka remontointiyrityksille, että he ovat taloudellisesti luotettava kumppani. 

Yritys hyötyy itse luottoluokituksen selvittämisestä esimerkiksi haettaessa luottoa tai rahoitusta, sillä itselleen parasta vaihtoehtoa on helpoin kartoittaa, kun oma taloudellinen tilanne on tiedossa. Luottopäätöksen tai rahoituksen hinta, korko ja muut ehdot määräytyvät pitkälti luottoluokituksen perusteella. Luottoluokitus on vaikuttava tekijä esimerkiksi yrityksen tavoitellessa liiketoiminnan kasvua, sillä huono luottoluokitus nostaa rahoituksen hintaa ja korkoa. Hyvä luottoluokitus vaikuttaa hintaan alentavasti ja voi antaa yritykselle kilpailuedun. 

Luottoluokitusjärjestelmä

Luottoluokitus määritellään parhaasta AAA-luokasta huonoimpaan C-luokkaan. Luottoluokitukset ilmaisevat yrityksen maksuhäiriöriskiä, maksukyvyttömyyttä tai jopa tulevaa konkurssia.

 • AAA-luokitus. Korkein luottoluokitus ja minimaalinen luottoriski. 
 • AA-luokitus. Luottoluokitus on hyvä ja luottoriski on keskimääräistä pienempi.
 • A-luokitus. Luottokelpoisuus ja luottoriski on normaalilla tasolla.
 • AN-luokitus. Yritys on uusi ja tausta ei negatiivinen. Luottoriski on hieman keskimääräistä suurempi ja yrityksellä on mahdollisuus saada pienehköä luottoa. 
 • Ei Rating. Puutteelliset tai ristiriitaiset tiedot.
 • B-rating. Epätyydyttävä luottoluokitus ja keskimääräistä suurempi luottoriski. 
 • C-luokitus. Luotonantoa ei puolleta luottoriskin ollessa huomattava.

Santanderin lainasanasto opastaa rahoitusalan, talouden ja yritysmaailman terminologiassa. Sanaston avulla lisäät taloudellista osaamistasi ja opit Santanderin nettisivuilta myös säästämisestä ja lainaamisesta.