Lainan lyhennys

Lainalaskun loppusumma koostuu yleensä lyhennyksestä, korosta ja useimmiten myös tilinhoitomaksusta.

Mikä on lainan lyhennys?

Kun kulut otetaan pois, jää jäljelle lyhennyksen osuus, joka summallaan lyhentää lainan pääomaa. Lainaa lyhennettäessä maksetaan itse lainasumman lisäksi pankin lainasta perittävää korkoa, muita kuluja sekä pankin omaa marginaalia. Yhteensä näistä koostuu lainan todellinen vuosikorko, joka on paras mittari lainan lopullisen hinnan arvioimiseen kuluttajalle.

Halutessasi voit maksaa Santander lainaa enemmän kuin mitä laskun kuukausierä on ‚Äč– ylimääräinen osuus lyhentää jäljellä olevan lainan määrää, jolloin korkokustannukset pienenevät ja laina-aika lyhenee.

Mitkä ovat lainan eri lyhennystavat?

Pankit myöntävät lainoilleen erilaisia lyhennystapoja. Näillä on merkitystä esimerkiksi siinä, miten lainan kuukausierä tai laina-aika muuttuvat. Kolme yleistä tapaa lyhentää lainaa ovat annuiteetti, kiinteä tasaerä sekä tasalyhennys.

Annuiteetti

Annuiteettilaina sopii kuluttajille, joiden talous sekä maksukyky ovat hyvällä tolalla. Annuiteettilaina on kuluttajalle helposti ennakoitavissa, sillä laina-ajan pituus on tiedossa heti. Maksuerät määräytyvät lainan viitekoron mukaan, jonka muuttuessa lainan lyhennyserät voivat kasvaa tai pienentyä. Viitekorolla tarkoitetaan julkista korkoa, johon laina on sidottu, kuten euromaiden yhteistä Euribor-korkoa tai pankin omaa Prime-korkoa. Vaikka annuiteettilainan kuukausittain maksettava summa muuttuu viitekoron vaihdellessa, pysyy laina-aika samana.

Kiinteä tasaerä

Kiinteässä tasaerässä lopullinen laina-aika ei ole tiedossa, mutta jokainen lyhennyserä on yhtä suuri. Tällöin viitekoron muutokset vaikuttavat laina-aikaan takaisinmaksuerän sijaan. Laina-aika voi siis lyhentyä tai pidentyä sen mukaan, miten lainan viitekorko vaihtelee. Kiinteä tasaerälaina tekee lainan maksamisesta helppoa, sillä maksettava summa on aina tiedossa etukäteen.

Tasalyhennys

Jos kyseessä on tasalyhennys, lainaa maksetaan enemmän laina-ajan alussa. Tämä johtuu siitä, että maksuerä lasketaan jäljellä olevan lainamäärän mukaan. Kun alussa varsinainen lainasumma on suurempi, on myös siitä maksettava korko suurempi. Sitä mukaa kun lainaa lyhennetään, siitä maksettavan koron määrä laskee. Tämä kuitenkin edellyttää sen, että lainan viitekorko pysyy samana.

Lue lisää lainan takaisinmaksusta Santanderin verkkosivuilla.

Lainan ennenaikainen lyhentäminen ja poismaksu kerralla

Jos lainaajan taloudellinen tilanne on hyvä ja rahaa on kertynyt lainan takaisinmaksamiseen ennakoitua enemmän, voidaan lainaa maksaa takaisin sovittua enemmän. Tässä ei ole eroa eri pankkien välillä sillä lainan sovittua nopeampi lyhentäminen on kuluttajan laissa määritelty oikeus. 

Halutessaan lainanottaja voi maksaa kerralla pois koko jäljellä olevan lainasumman. Sen lisäksi, että kuluttajan ei tässä tapauksessa tarvitse enää huolehtia lainan lyhentämisestä, hän säästää kuukausittain lainasta perittävien kulujen ja korkojen maksamisessa.

Lainanottajan kannattaa aina tarkistaa oman pankkinsa tai rahoituslaitoksensa lainaan sekä sen takaisinmaksuun liittyvät ehdot. Santanderin lainan ehdot ovat helposti luettavissa verkossa.

Lyhennysvapaat kuukaudet

Riippuen lainasta, kuluttaja voi saada lainalleen myös niin sanottuja lyhennysvapaita. Pankki voi myöntää pidempiä lyhennysvapaita tai esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia. Nimensä mukaan, nämä kuukaudet ovat vapaita lainan lyhentämisestä eli varsinaista lainasummaa ei tarvitse maksaa kyseiseltä kuukaudelta.

Esimerkiksi Santander lainaan voi saada vuodessa kaksi lyhennysvapaata kuukautta ilman ylimääräisiä kuluja. Kyseiseltä kuulta kertynyt korko ja tilinhoitomaksu laskutetaan seuraavan laskun yhteydessä. Santander lainalle myönnettävät lyhennysvapaat kuukaudet eivät voi olla peräkkäisiä.

Lue lisää lainasta ja lainaamiseen liittyvistä käsitteistä Santanderin lainasanastosta.