Lainan korko

Lainaa otettaessa lainalle määritellään myös korko. Lainan korko kannattaa tarkistaa huolella, sillä sillä on merkittävä vaikutus lainan todelliseen hintaan. Asioita mutkistavat eri lainanantajien ja rahoituslaitosten omat korot, jotka voivat olla suuruudeltaan erilaisia. Tämän lisäksi on olemassa erilaisia korkoja, jotka tulee ottaa huomioon lainaa otettaessa.

Mikä on lainan korko?

Lainan korko on ikään kuin lainasta maksettava hinta. Kuluttaja maksaa lainan myöntäjälle, kuten pankille tai rahoituslaitokselle, korkoa korvauksesksi lainasta. Koska lainan antaminen on pankille tai rahoituslaitokselle liiketoimintaa, lainan korko tekee lainaamisesta kannattavaa myös lainan myöntäjälle. Tämän lisäksi lainanantaja ottaa riskin antaessaa rahojaan lainaan, joten korko toimii myös korvauksena ja vakuutuksena tästä. Korko ilmoitetaan prosentteina maksettavan lainan määrästä. Kun ilmoitetaan paljon lainasta maksetaan korkoa vuodessa, on kyseessä lainan vuosikorko.

Euribor-korko

Sana Euribor on lyhenne, joka tulee englanninkielisistä sanoista Euro Interbank Offered Rate. Käytännössä Euribor on esimerkiksi lainojen viitekorkona käytettävä korko, joka määräytyy päivittäin. Euribor-korkoa käytetään euroalueen rahamarkkinoilla yhteisenä viitekorkona. Laina voi olla sidottuna esimerkiksi 12 kuukauden Euribor-korkoon. Tämä on Suomessa yleistä asuntolainojen yhteydessä. 12 kuukauden Euribor tarkoittaa sitä, että korko tarkistetaan 12 kuukauden välien. 

6 kuukauden Euribor-korko puolestaan tarkistetaan kerran kuudessa kuukaudessa. Jos käytössä on useammin tarkistettava Euribor-viitekorko, kuten 3 kuukauden Euribor, hyötyy lainan ottanut henkilö mikäli korot ovat olleet laskevia. Pidemmän aikajakson Euribor on puolestaan parempi, kun korot nousevat. Euriborin lisäksi pankki veloittaa lainasta oman marginaalinsa.

Prime-korko

Prime-korko tarkoittaa pankin omaa viitekorkoa, jonka pankki määrittelee itse. Prime-korko on siis pankkikohtainen ja pankki tekee itse päätöksen koron muutoksesta. Muita vaihtoehtoisia nimityksiä prime-korolle ovat olleet ykköskorko ja etukorko. Prime-koron suuruuteen vaikuttavat muun muassa inflaation taso sekä yleinen talouden tilanne ja odotukset. Kuluttajalle annetun lainan korko muuttuu sitä mukaa, kun pankki muuttaa prime-korkoa. Tämä tekee muutosten ennakoimisesta lainan korossa vaikeammin ennakoitavaa kuluttajalle.

Nimelliskorko ja lainan todellinen vuosikorko

Lainan niin sanottu nimelliskorko ei kerro koko totuutta lainan lopullisesta hinnasta kuluttajalle. Nimelliskorko viittaa lainan korkoon sekä rahoittajan asiakkaalta veloitettavaan marginaaliin. Nimelliskorolle on asetettu ylärajaksi 20 %. Tämä niin sanottu korkokatto pitää huolen, että pankki ei voi periä kuluttajalta yli 20 % nimelliskorkoa.  Tämän lisäksi muille lainan kuluille on asetettu enimmäismääräksi 150 € vuodessa. Lainan nimelliskorko ei kuitenkaan pidä sisällään kaikkia lainaan kuuluvia kuluja. Hyvä tapa saada selkeä kuva lainan todellisesta hinnasta kuluttajalle on tarkastella lainan todellista vuosikorkoa. 

Todellinen vuosikorko kertoo varsinaisen lainan koron lisäksi muut lainasta kertyvät lisäkustannukset, kuten tilinhoitopalkkiot ja käsittelykulut. Mitä matalampi lainan todellinen vuosikorko on, sitä edullisempi kyseinen laina on kuluttajalle. Lait sekä EU-direktiivi vaativat, että pankit ilmoittavat lainan todellisen vuosikoron. Tämän ansiosta kuluttaja saa lainaa ottaessaan selkeän kuvan lainan kustannuksista ja pystyy vertailemaan eri lainoja keskenään. Koska myös laina-aika ja lainan muut kustannukset voivat kasvattaa lainan lopullista hintaa kuluttajalle, on todellisen vuosikoron arvioiminen järkevää lainaa hakiessa.

Asuntolainan korko ja marginaali

Kuten yllä mainittiin, Suomessa asuntolainojen yleisin viitekorko on 12 kuukauden Euribor. Tämän lisäksi asuntolainasta maksetaan pankin marginaali. Asuntolainaan kuuluvat tietysti myös itse lainan lyhentäminen sekä muut kulut. Asuntolainaa maksettaessa pankki perii koron lisäksi pankki- ja lainakohtaisen marginaalin. Pankille maksettava lainan marginaali sovitaan yhdessä pankin kanssa ja siihen vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan maksukyky, lainan vakuudet sekä asiakkuuden luonne. Marginaalin suuruus riippuu paljon myös pankista ja se on usein 0,5% - 1% välillä.

Korko ja muut lainan kustannukset

Sen lisäksi, että lainan ottanut henkilö maksaa lainasta korkoa, kuuluu lainan takaisinmaksuun myös muita kuluja. Esimerkiksi lainaa otettaessa lainasta voidaan periä lainan perustamis- tai avausmaksu. Lainaan voi kuulua myös tilinhoitomaksu, jota maksetaan niin pitkään kun lainaa lyhennetään. Hyvän kuvan lainan todellisesta hinnasta antaa lainan todellinen vuosikorko. 

Erilaiset lainan kustannukset ovat koron lisäksi oleellinen tekijä siinä, miten lainan varsinainen hinta kuluttajalle määräytyy. Kannattaa myös huomioida miten erilaiset koron lisäksi maksettavat kustannukset vaikuttavat lainan varsinaiseen hintaan, kun laina-aika kasvaa. Vaikka tilinhoitomaksut ja muut kustannukset voivat tuntua pieniltä, ne kertyvät helposti isommaksi summaksi. Tämä voi kasvattaa maksettavaa summaa varsinkin, jos maksettavana on useampi pienempi laina samaan aikaan. Mikäli kuluttajalla on useita lainoja, kannattaa tutkia voisiko lainojen yhdistämisestä eli yhdistelylainasta olla hyötyä.

Laske lainan todellinen vuosikorko ja laina-aika

Hakiessasi lainaa, on hyvä tarkistaa lainan todellinen vuosikorko. Esimerkiksi kun haet lainaa Santanderilta, lainan korko on helppo laskea lainalaskurin avulla. Syötä laskuriin haluamasi laina-aika ja -summa, minkä jälkeen laskuri ilmoittaa lainan kuukausierän sekä todellisen vuosikoron. Kuten jo mainittiin, lainaa hakiessa kannattaa tarkistaa myös lainan muut kustannukset. Myös näiden määrän näet helposti lainalaskurista.

Käy tarkistamassa haluamasi lainan korko Santanderin lainalaskurin avulla. Tämän jälkeen voit hakea lainaa helposti verkkopalvelun avulla. Lue lisää lainan hakemisesta.

Korko määrittelee lainan hinnan kuluttajalle

Ottaessasi lainaa pankista, yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa lainan lopulliseen hintaan on sen korko. Lainan korkoon vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi se, onko laina sidottu vaikkapa 12 tai 3 kuukauden Euribor-korkoon. Myös lainan marginaalilla on vaikutus lainan lopulliseen hintaan. Kuluttajan kannattaa kiinnittää huomiota myös muihin lainan kustannuksiin. Tämän lisäksi laina-aika voi osaltaan vaikuttaa siihen, miten edullinen kyseinen laina on kuluttajalle. Lainan todellinen vuosikorko voi antaa paremman kuvan siitä miten paljon laina loppujen lopuksi tulee kuluttajalle maksamaan.