Korkokatto

Korkokatto on nimensä mukaan katto, jonka yli lainan korko ei voi nousta. Puhutaan myös niin sanotusta korkosuojauksesta, sillä lainan korko ei voi nouse korkokaton voimassaoloaikana sovittua rajaa korkeammaksi, ja täten suojaa kuluttajaa nousevilta koroilta.

Mikä on lainan korko?

Pankki perii rahansa lainaamisesta korkoa kattamaan lainaamisesta itselleen koituvia kuluja sekä pienentämään lainaamisen riskiä. Lainaaminen on pankille liiketoimintaa, joten sen on saatava lainaamisesta itselleen myös tuottoa. Kuluttaja maksaa pankille korkoa aina lainanmaksun yhteydessä, ja riippuu lainasta millainen lainan korko on sekä mistä niin sanottu lainan todellinen vuosikorko koostuu. Tämä on paras mittari lainan lopullisesta hinnasta, sillä siihen lasketaan mukaan lainan korko, pankin lainasta perimä marginaali sekä muut kulut ja kustannukset.

Esimerkiksi asuntolainat käyttävät ainakin Suomessa lähes poikkeuksetta viitekorkonaan 12 kuukauden Euribor-korkoa. Tämä tarkoittaa, että asuntolainan viitekorko tarkistetaan kerran vuodessa. Euribor-koron muuttuessa myös lainan viitekorko muuttuu. 12 kuukauden Euribor-korko oli pitkään 2010-luvulla negatiivinen, joten esimerkiksi asuntolainan ottaminen oli kuluttajille suhteellisen edullista. 2022 vuoden alussa korko kuitenkin lähti jyrkkään nousuu, nostaen myös velallisten korkokustannuksia.

Mikä on korkokatto?

Korkokatto voidaan ottaa lainalle, jos uskotaan lainan koron nousevan lähitulevaisuudessa. Koska korolla on merkittävä vaikutus lainan lopulliseen hintaan, voidaan korkokaton avulla hillitä lainanmaksusta syntyviä kustannuksia. Korkokatto ei kuitenkaan ole ilmainen, eikä kuluttaja voi tietää varmasti etukäteen koituuko korkokaton ottamisesta säästöä. 

Niin sanotulla ASP-lainalla on valtion takaus sekä eräänlainen korkokatto, sillä valtio maksaa osan tietyn rajan ylittävistä korkokustannuksista. Vuonna 2022 tämä raja oli 3,8 %, jonka ylittävältä osalta Suomen valtio maksoi 70%. Tämä korkotuki on voimassa ASP-lainalle ensimmäisen 10 vuoden ajan. 

On olemassa myös niin sanottu korkoputki, jossa lainan korolle sovitaan sekä ylä- että alaraja. Korkokaton tapauksessa kuluttaja voi kuitenkin hyötyä myös matalista koroista sekä välttää nousevien korkotasojen kustannukset. Jos lainalla on puolestaan kiinteä korko, pysyy korko saman koko laina-ajan.

Kuinka paljon korkokatto maksaa?

Korkokaton hinta riippuu pankista, minkä lisäksi korkokaton hinnassa on tapauskohtaista vaihtelua, esimerkiksi laina-ajan mukaan. Ensisijaisesti korkokaton hintaan vaikuttaa sopimishetkellä voimasssa oleva korkotaso. Kun korot nousevat, samalla nousee myös korkokaton hinta. Korkokatto voidaan maksaa osana lainan marginaalia, jolloin se voi olla esimerkiksi 0,5%:n lisämarginaali. Kertamaksuna korkokatto voi laina-ajasta ja -summasta riippuen olla satoja tai tuhansia euroja.

Riippuen pankista ja lainan pituudesta, korkokaton voi maksaa kerralla tai osissa lainanmaksun yhteydessä. Korkokatto voi lisäksi kattaa vain osan lainasta, sillä sitä ei tarvitse välttämättä ottaa koko laina-ajalle.

Kannattaako korkokatto?

Jos korkotaso pysyy samana tai jopa laskee, voi korkokatosta koitua kuluttajalle ylimääräisiä kustannuksia. Korkokaton hyvänä puolena voidaan tosin pitää sen tarjoamaa mielenrauhaa, jos korkojen heilahtelut tuovat epävarmuutta vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa.

Korkokaton ottamisessa tärkeää on oikea ajoitus. Kun lainalleen ottaa korkokaton ennen korkojen nousua, saadaan siitä suurin mahdollinen hyöty. Ongelmana kuitenkin on, että kukaan ei osaa ennustaa korkojen kehitystä varmuudella. Tässä mielessä korkokaton ottaminen on ikään kuin uhkapeliä, josta voi parhaimmillaan saada säästöjä lainanmaksussa.

Lainaturva suojaa yllättävissä tilanteissa

Korkokatto voi auttaa vähentämään lainanmaksusta koituvia kuluja tietyissä tilanteissa ja selviämään pienemmillä kustannuksilla korkojen noustessa. 

Santanderin Lainaturva on suojaksi lainanmaksussa tiukan paikan tullen, esimerkiksi työtilanteen muuttuessa sekä tapaturman tai sairastumisen yhteydessä. Varautumalla etukäteen mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin voit turvata maksukykysi. Tutustu tarkemmin Santanderin Lainaturva-vakuutukseen ottamallesi rahoitussopimukselle.