Euribor

Euribor on euromaiden yhteinen viitekorko, joka noteerataan päivittäin.

Mikä on Euribor

Euribor -termi on lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Santander lainan korko koostuu lainasumman mukaisesta marginaalikorosta ja 3 kk Euriborista.

Pankit lainaavat rahaa muille pankeille Euriborin mukaan, minkä jälkeen pankit lainaavat näitä rahoja eteenpäin asiakkailleen. Euriborin lisäksi pankilta lainaa ottava kuluttaja maksaa myös pankin oman lainasta perittävän marginaalin. 

Euribor-korko tarkistetaan päivittäin eri pituisille ajanjaksoille, joista yleisimmät ovat 12, 6, 3 ja 1 kuukautta. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun kuluttaja ottaa 12 kuukauden Euriborin mukaisen lainan, se tarkistetaan 12 kuukauden välein alkaen lainan nostamisesta. Juuri 12 kuukauden Euribor on yleinen, sillä se on vakiintunut monien pankkien käyttämä asuntolainan korko Suomessa. Kolmen kuukauden Euribor on puolestaan yleinen luottokorttien sekä kulutusluottojen viitekorko.

Mikä on viitekorko?

Viitekorko tarkoittaa pankin itse määrittelemää korkoa, joka voi olla esimerkiksi Euribor- tai Prime-korko. Käytännössä Euriboriin tai pankin omaan Prime-korkoon sidottu viitekorko vaikuttaa kuluttajalle annettavan lainan tai kulutusluoton hintaan. Täten myös viitekoron muutokset vaikuttavat kuluttajan lainasta maksettavaan korkoon. Viitekorko on julkisesti noteerattu eli kuka tahansa voi tarkistaa koron suuruuden.

Mikä on 12 kuukauden Euribor?

Monelle asuntolainaa ottaneelle on tuttu 12 kuukauden Euribor. Kyseessä onkin Suomessa suosituin asuntolainan viitekorko. Kun laina on sidottu 12 kuukauden Euriboriin, verrattuna esimerkiksi pankin omaan Prime-korkoon, lainanottaja tietää miten suurta viitekorkoa tulee lainastaan maksamaan aina vuodeksi kerrallaan. Prime-korkoja ei puolestaan käytetä yleisesti asuntolainan viitekorkoina.

Yhden vuoden Euribor voi hyödyttää kuluttajaa, jos korko nousee paljon pian koron tarkistuksen jälkeen. Tällöin lainanottaja voi nauttia matalammasta korkotasosta aina koron seuraavaan tarkistukseen saakka. Toisaalta lainanottaja voi yhtä lailla olla sidottu korkeampaan Euribor korkoon, jos ajoituksen kanssa käy huono tuuri, tai vaihtoehtoisesti jäädä paitsi matalista korkotasoista.

Mikä on Prime-korko?

Toisin kuin Euribor, joka on kaikille tietyllä hetkellä sama, Prime-korko on pankin itse määrittämä viitekorko. Prime-korolle ei ole määritetty muutosaikoja. Sen sijaan pankki voi itse päättää siitä, milloin korkoa muutetaan. Tähän vaikuttavat esimerkiksi vallitsevat taloudelliset näkymät, korkojen kehitys sekä inflaatio. Pankkeja on usein kritisoitu siitä, että ne nostavat omaa Prime-korkoaan markkinakorkojen, kuten Euriborin, mukaan.

Euribor- vai Prime-korko?

Se kumpi viitekorko, Euribor vai Prime, kannattaa valita pitää arvioida aina tapauskohtaisesti. Euriborin etu on se, että koron tarkastelujakso tiedetään ennalta: jos kyseessä on 12 kuukauden Euribor, se tarkastetaan kerran vuodessa. Kuuden kuukauden Euribor puolestaan tarkistetaan puolen vuoden välein, ja niin edelleen. Toisaalta, pidemmän ajanjakson Euribor-korossa voi käydä niin, että kuluttaja joutuu maksamaan korkeaa viitekorkoa pidemmän ajan.

Kuluttajan ei kuitenkaan kannata keskittyä liikaa pelkkään lainan viitekorkoon, sillä myös lainan marginaali on tärkeässä osassa, kun arvioidaan lainan lopullista hintaa kuluttajalle. Paras mittari lainan kokonaiskustannuksista on sen todellinen vuosikorko, joka pitää sisällään koron lisäksi myös muut lainasta perittävät kulut, kuten avaus- ja tilinhoitomaksut.