Santander lainan yleiset ennakkotiedot etämyynnistä

Tähän tiedotteeseen on koottu etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 §:ien edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot ilmoitetaan tuotekohtaisissa ehdoissa.

Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun sopimus satunnaisesti tehdään asiakasta tapaamatta eikä silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tiedot palvelun tarjoajasta:
Santander Consumer Finance Oy
Risto Rytin tie 33
00570 Helsinki
Y-tunnus: 2076455-0

Santander Consumer Finance Oy on rekisteröity osakeyhtiö Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Santander Consumer Finance Oy:n päätoimiala on Muu luotonanto (64920).

Tuotteiden pääominaisuudet
Santander laina on 2 000 – 50 000 euron suuruinen vakuudeton kulutusluotto. Santander lainaa koskevat tiedot löytyvät Internet-sivuilta (www.santander.fi).
Lainasta Santander Consumer Finance Oy perii lainasopimuksen mukaisen koron, kuukausittaisen tilinhoitomaksun sekä lainasuhteen perustamismaksun.

Peruuttamisoikeus
Hakijalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa Santander Consumer Finance Oy:n ja kuluttajan välisestä lainasopimuksesta. Tästä on ilmoitettava Santander Consumer Finance Oy:lle. Luotosta peritään kertakorvauksena todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käytettävissä.
Hakijalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina ilman eri maksua. 

Ennenaikainen lainan maksu
Hakijalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina ilman  ylimääräisiä kuluja. Mikäli hakijan loppusuoritus ylittää tai alittaa lainan jäljellä olevan velan enintään viidellä (5) eurolla, asiakkaalla on oikeus olla maksamatta jäännösvelkaa ja SCF:lla vastaavasti palauttamatta liikasuoritusta.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot
Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Santander Consumer Finance Oy:n asiakasneuvontaan, puh. 09 8564 5250. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Santander Consumer Finance Oy:lle palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos Santander Consumer Finance Oy:n ja asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä oman asuinalueensa kuluttajaneuvontaan. Lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja oikeuspaikkana on kuluttajan kotipaikan alioikeus.

Kuluttajariitalautakunta
Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita eli esimerkiksi osakkeita, osuustodistuksia tai obligaatioita koskevia asioita. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 0100 86330 (vaihde). Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan internetsivuilta osoitteesta: www.kuluttajariita.fi.