Tietoa Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä on Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoama palvelu, jolla mahdollistetaan se, että keskinäisen sopimuksen tehneet luotonantajat luovuttavat hallussaan olevaa kuluttajaa koskevaa tietoa toisilleen kuluttajan (lainanhakija) antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella.

Tietoja käsittelee Santander Consumer Finance Oy (luotonantaja) ja tiedot välittää Suomen Asiakastieto Oy. Järjestelmässä käsiteltävät ja välitettävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista. Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten.

Luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Viranomaisilla voi olla pääsy näihin tietoihin omassa toiminnassaan.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat seuraavat yhtiöt:

Bigbank AS
Cashbuddy Oy
Collector Credit Ab
DFC Nordic Oyj
Euroloan Consumer Finance Oyj
Ferratum Finland Oy
Finaref Oy
Folkia AS
Ikano Bank AB (publ), Finland filial
J.W. Yhtiöt Oy
Lainaamo Oy
Luoteen Sirtox Oy
NDN - Yhtiö Oy
Oy Netford Capital Ltd
OPR-Vakuus Oy
Santander Consumer Finance Oy
Svea Ekonomi AB, Filial i Finland
Tact Finance Oy
Top Finance Oy
WHT-Yhtiöt Oy