Santanderconsumer.fi sivuston yleiset käyttöehdot

Käyttämällä Santander Consumer Finance Oy:n ("Santander") verkkosivustoa, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli et suostu noudattamaan näitä käyttöehtoja tai niiden mahdollisia muutoksia, älä käytä sivustoa.

Santanderin verkkosivustolla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin nämä yleiset ehdot tulevat sovellettavaksi toissijaisesti. Verkkopalvelun käyttöön sovelletaan erityisiä Verkkopalvelun sopimusehtoja ja eSignature -palvelun käyttöön erityisiä käyttöehtoja.

Verkkosivuston omistaja

Verkkosivuston julkaisijana ja sivuston palveluntarjoajana toimii Santander Consumer Finance Oy (y-tunnus 2076455-0), joka toimii osoitteessa Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki, kotipaikka: Helsinki.

Immateriaalioikeudet

Verkkosivustolla julkaistun aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Santanderille tai kolmannelle osapuolelle. Santander pidättää oikeuden kaikkiin immateriaalioikeuksiin. Asiakkaalla on oikeus tallentaa, kopioida ja tulostaa verkkosivustolla julkaistua sisältöä ainoastaan oman henkilökohtaiseen käyttöön.

Verkkosivustolla julkaistun aineiston kaupallinen käyttö, julkaiseminen, levittäminen, kopioiminen, jäljentäminen tai muu hyödyntäminen on muuten kielletty ilman Santanderin tai muun oikeuden omistajan nimenomaista kirjallista suostumusta ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Vastuu sivuston ylläpidosta

Santander pyrkii varmistamaan verkkosivustolla annettujen tietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden sekä sivuston toimivuuden. Santander ei kuitenkaan vastaa verkkosivuilla esiintyvien tietojen virheettömyydestä eikä vastaa sellaisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivuston käytöstä, käytön estymisestä tai sivustolla olleesta teknisestä tai sisällöllisestä virheestä.

Verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät muodosta tarjousta, sitoumusta tai muuta velvoitetta, ellei toisin ole erikseen mainittu.

Verkkosivuston käyttäjä vastaa siitä, että hänen tämän sivuston kautta lähettämänsä tiedot ovat sisällöltään totuudenmukaisia ja että on huolellisesti varmistanut täyttäneensä tietonsa oikein ja lähettäneensä ne Santanderille.

Yksityisyys

Santander käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyydensuojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Santanderin muun palveluntarjoajan palvelujen ja toiminnan hoitamista varten.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä sekä muusta luotettavasta lähteestä.

Santanderilla on oikeus kerätä ja tallentaa sivuston käyttöä koskevaa tietoa ja analysoida sitä erityisesti tämän Verkkosivuston ja yleisesti Santanderin toiminnan kehittämiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään laitteellesi, kun vierailet millä tahansa verkkosivuilla. Niitä käytetään käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuilla. Yksittäistä sivuston käyttäjää ei voida tunnistaa sivustolta kerätyn tiedon perusteella.

Lue lisää evästeiden käytöstä.

Sähköposti

Santander ei voi taata suojaamattomassa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta. Esimerkiksi henkilötietojen välittämiseen asiakkaiden tulisi käyttää suojattua verkkopalvelua. Santander ei ole myöskään velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä toimitettuja palvelupyyntöjä.

Santander ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Käyttöehtojen muuttaminen

Santanderilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Muutokset tulevat voimaan, kun muutos on julkaistu tällä verkkosivustolla.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.