Verotuksen tärkeät päivämäärät – muistilista verovuodelle

Milloin veronpalautukset maksetaan tilille tai uusi verokortti astuu voimaan? Kokosimme henkilöasiakkaan vuoden 2024 verotuksen tärkeät päivämäärät tälle sivulle.

Verovuosi seuraa aina tiettyä kaavaa: uusi verokortti astuu voimaan alkuvuodesta, muutokset veroilmoitukseen tehdään keväällä, ja veronpalautukset maksetaan tilille kesällä tai syksyllä.

Tarkat päivämäärät, joina asiat tulee hoitaa, vaihtelevat kuitenkin henkilöasiakkaiden välillä, koska Verohallinto on porrastanut verojen keruuta ja takaisinmaksua. Tarkista siis veroilmoituksestasi oman verovuotesi tärkeät päivämäärät.

Verotuksen vaihtelevat päivämäärät:

  • Esitäytetty veroilmoitus lähetään henkilöasiakkaille maalis–huhtikuussa. Saat sen kirjeitse ja sähköisessä muodossa Verohallinnon verkkopalveluun Omaveroon. Palveluun kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella.
  • Veroilmoituksen palautuspäivä on 7., 14. tai 21. toukokuuta.
  • Veronpalautus maksetaan tilillesi joko 3. heinäkuuta, 5. elokuuta tai 3. syyskuuta. Lue lisää veronpalautuksesta Verohallinnon sivuilta.
  • Jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä on joka kuun ensimmäinen arkipäivä. Maksueriä on kaksi, jos jäännösvero on vähintään 170 euroa. Tilisiirtolomakkeet ovat verotuspäätöksessä, jonka saat kevään tai kesän aikana. E-laskuasiakkaille lasku lähetetään verkkopankkiin noin kolme viikkoa ennen eräpäivää. Mätkyille voi anoa maksusopimusta, jolla maksut saa pilkottua pienempiin osiin. Lue jäännösverosta lisää Verohallinnon sivuilta.
  • Ennakkoveron eräpäivä on aina kuukauden 23. päivä. Ennakkoveron suuruuden mukaan eriä voi olla kaksi (maalis- ja syyskuu), kolme (helmi-, heinä- ja marraskuu), kuusi (helmi-, huhti-, kesä-, elo-, loka- ja joulukuu) tai kaksitoista. Ennakkovero koskee yrittäjiä, maatalousharjoittajia ja yksityishenkilöiden tuloja, jotka on hankittu muuten kuin palkkatyöllä, esimerkiksi vuokraamalla omaisuutta.

Juuri sinua koskevat päivämäärät näet veroilmoituksestasi.

Verovuoden kalenteri – huomioi nämä päivät!

Tammikuu

5.1.: Verokortti vuodelle 2024 on viimeistään Omaverossa. Jos olet hakenut lisäennakkoa joulukuussa, saat lisäennakon tilinsiirtolomakkeen OmaVeroon viimeistään tänä päivänä. Lue lisäennakosta Verohallinnon sivuilta.

31.1.: Viimeinen päivä, jona voit maksaa lisäennakkoa vuoden 2023 veronalaisista tuloista ilman viivästyskorkoa. Jos maksat lisäennakkoa myöhemmin, sinulta peritään 6 prosentin viivästyskorkoa.

Helmikuu

1.2.: Vuoden 2024 verokortti astuu voimaan.

23.2.: Yrittäjän, maataloudenharjoittajan tai edellä mainittujen puolison esitäytetty veroilmoitus on OmaVerossa. Se lähetetään myös kirjeitse.

  • Voit korjata veroilmoitustasi, jos esimerkiksi veronalaiset tulosi ovat muuttuneet edellisvuodesta.
  • Palauta korjattu veroilmoitus Verohallintoon 2.4. mennessä OmaVerossa. Halutessasi voit täyttää veroilmoituksen myös käsin ja lähettää sen Verohallintoon kirjeitse 2.4. mennessä.
  • Yrittäjän ja maataloudenharjoittajan puolisoiksi katsotaan aviopuoliso sekä henkilö, jonka kanssa tällä on yhteisiä lapsia.

Huhtikuu

2.4.: Yrittäjän, maataloudenharjoittajan tai edellä mainittujen puolison esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivä.

Toukokuu

7.5.: Henkilöasiakkaan kiinteistöveroilmoituksen määräpäivä.

5., 14. tai 21.5.: Henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä. Tarkista sinua koskeva eräpäivä veroilmoituksestasi.

Heinäkuu

3.7.: Veronpalautus maksetaan tilillesi, jos verotuksesi päättyy toukokuussa. Tarkista sinua koskeva päivämäärä verotuspäätöksestäsi.

Elokuu

5.8.: Veronpalautus maksetaan tilillesi, jos verotuksesi päättyy kesäkuussa. Tarkista sinua koskeva päivämäärä verotuspäätöksestäsi.

6.8.: Suurimmalle osalle kiinteistöverovelvollisista kiinteistöveron ensimmäinen erän eräpäivä.

Syyskuu

3.9.: Veronpalautus maksetaan tilillesi tänään, jos verotuksesi päättyy heinäkuussa. Tarkista sinua koskeva päivämäärä verotuspäätöksestäsi.

Lokakuu

3.10.: Veronpalautus maksetaan tilillesi, jos verotuksesi päättyy elokuussa. Tarkista sinua koskeva päivämäärä verotuspäätöksestäsi.

7.10.: Suurimmalle osalle kiinteistöverovelvollisista kiinteistöveron toinen erän eräpäivä.

Marraskuu

4.11.: Veronpalautus maksetaan tilillesi, jos verotuksesi päättyy syyskuussa. Tarkista sinua koskeva päivämäärä verotuspäätöksestäsi.

Joulukuu

3.12.: Veronpalautus maksetaan tilillesi, jos verotuksesi päättyy lokakuussa. Tarkista sinua koskeva päivämäärä verotuspäätöksestäsi.

7.12.: Jos näyttää siltä, että olet maksanut liian vähän ennakkoveroa, voit hakea lisäennakkoa OmaVerossa tammikuun loppuun asti. Ennakkovero koskee yrittäjiä ja maantaloudenharjoittajia sekä yksityishenkilöitä, jotka ovat saaneet tuloja muusta kuin palkkatyöstä. Saat päätöksen lisäennakosta ja tilinsiirtolomakkeen maksua varten kirjeitse ja sähköisenä. Lisäennakko tulee maksaa tammikuun aikana. Myöhemmin maksetusta lisäennakosta peritään kuuden prosentin viivästyskorko.

Pieni verosanasto

Ennakkovero

Henkilöasiakkaan tulee maksaa ennakkoveroa muusta kuin palkkatulosta. Jos olet saanut tuloja esimerkiksi kesämökin myynnistä tai sijoitusasunnon vuokraamisesta, olet velvoitettu maksamaan ennakkoveroa. Ennakkoveropäätöstä voi hakea OmaVeron kautta. Jos Verohallinto lähettää sinulle kyseisestä asiasta selvityspyynnön, sinun ei tarvitse hakea ennakkoveroa itse.

Myös yrittäjät ja maataloudenharjoittajat maksavat ennakkoveroa veronalaisista tuloistaan. He täyttävät ennakkoverohakemuksen Omaverossa ja saavat ennakkoveropäätöksen ja maksuohjeet Verohallinnolta.

Ennakkoveronimitys kuvastaa sitä, että ennakkovero maksetaan ennen verovuoden loppua. Maksettava ennakkovero perustuu yrittäjien kohdalla arvioon yrityksen kuluvan vuoden veronalaisista tuloista ja henkilöasiakkaiden kohdalla arvioon ennakkoveronalaisista tuloista.

Lisäennakko

Lisäennakko on keino välttyä mätkyiltä. Sitä voi maksaa ennakkoverosta ja ennakkopidätyksestä eli palkasta kerätystä verosta.

Jos olet maksanut palkastasi ennakkopidätystä liian pienellä veroprosentilla, voit hakea lisäennakkoa, jotta et joudu maksaa mätkyjä verovuoden lopussa.

Lisäennakkoa voivat hakea myös yrittäjät tai yksityisasiakkaat, jotka ovat saaneet esimerkiksi myynti- tai vuokratuloja ja ovat siksi ennakkoverovelvollisia.

Lisäennakkohakemuksen voi tehdä OmaVerossa vuonna 2024 joulukuun 7. päivästä verotuksen valmistumiseen saakka. Jos lisäennakon maksaa ja hakee tammikuun aikana, välttyy viivästysseuraamuksilta. Lisäennakkoa voi maksaa tammikuun jälkeenkin 6 prosentin viivästyskorolla.

Esitäytetty veroilmoitus

Esitäytetty veroilmoitus lähetetään Verohallinnon asiakkaille OmaVeroon ja postitse kerran vuodessa. Sen avulla yksityisasiakkaat voivat ilmoittaa Verohallinnolle, jos vaikkapa veronalaiset tulot ovat muuttuneet, tai hakea kotitalous- tai työhuonevähennystä. Esitäytettyyn veroilmoitukseen ei tarvitse reagoida, jos ilmoitettavaa tai korjattavaa ei ole.

Veroilmoitus tulee palauttaa määräpäivään mennessä. Muutoksia veroilmoitukseen voi tehdä myös myöhemmin, mutta siitä peritään myöhästymismaksu: yksityisasiakkailta 50 euroa ja yritysasiakkailta 100 euroa.

Verotuspäätös

Verotuspäätös edelliselle vuodelle tehdään esitäytetyn veroilmoituksen pohjalta.

Verovuosi

Verovuosi on kalenterivuosi.

OmaVero

Verohallinnon verkkopalvelu, jonne Verohallinto lähettää lomakkeesi sähköisesti. Saat lomakkeet myös postitse, jos et ole ottanut käyttöösi viranomaisasiointia eli Suomi.fi-palvelua. Jos palvelu on käytössäsi, et saa enää kirjepostia vaan ilmoituksen saapuneista viranomaisviesteistä tekstiviestillä tai sähköpostitse. Voit tehdä kaikki verotukseen liittyvät ilmoitukset OmaVerossa sähköisesti ja ilmoittaa tilinumerosi veronpalautuksia varten.

Illustration of person with laptop

Juttuun haastateltiin Verohallinnon menettelypäällikköä Päivi Ylitaloa.