Uusi vesiliikennelaki on nyt voimassa – nämä asiat muuttuvat veneilyssä tänä kesänä

Suomalaiset ovat tunnetusti innokkaita veneilijöitä, ja myös käsillä oleva veneilykesä on alkanut vilkkaana. Ennen kuin kiiruhdat vesille, muista uusi kesäkuun alusta voimaan tullut vesiliikennelaki.

Uuden lain tavoitteena on selkeyttää vesilläliikkujien pelisääntöjä ja lisätä veneilyn turvallisuutta ja vastuullisuutta. Kokosimme uudesta laista kolme kohtaa, jotka jokaisen veneilijän olisi hyvä muistaa. 

Päällikkö kaikkiin veneisiin

Vastedes jokaisella huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa veneen kulusta ja kaikkien matkustajien turvallisuudesta. Ammattiliikenteessä päällikön vastuu on ollut käytössä jo kauan, mutta nyt se on tuotu uutena määräyksenä myös vapaa-ajan veneilyyn.   

Aina vesille lähdettäessä on päätettävä, kuka on veneen päällikkö. Päällikön ei välttämättä tarvitse olla veneen kuljettaja, vaan ruorin takana voi olla myös joku toinen henkilö. Viime kädessä päällikkö on kuitenkin se, joka hallitsee venettä ja kantaa vastuun turvallisuudesta.

Päällikön vastuulla on muun muassa huolehtia siitä, että veneessä on jokaiselle matkustajalle sopivat pelastusliivit. Päällikön tehtävänä on myös varmistaa, että vene on kunnossa, ja että veneessä on kaikki asianmukaiset varusteet ja ne ovat helposti saatavilla. Lisäksi päällikkö vastaa siitä, ettei veneen käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä ihmisille eikä ympäristölle.

Veneen vuokraaminen helpottui

Uusi laki toi mukanaan uusia velvoitteita, mutta myös kevennyksiä vuokravenesäätelyyn. Vuokravenesäätelyn keventämisellä halutaan helpottaa veneen vuokrausta ja jakamistaloutta, ja veneen saakin nyt vuokrata eteenpän ilman katsastusta tai CE-merkintää.

Käytännössä vuokraveneistä tuli uuden lain myötä tavallisia huviveneitä. Niiden on kuitenkin täytettävä lain edellyttämät yleiset turvallisuus- ja varustevaatimukset. Jos venettä vuokrataan ilman kuljettajaa, eli miehittämättömänä, koskevat venettä uuden lain mukaiset kuljettajaa ja päällikköä koskevat vaatimukset.

Ammattimaista vuokravenetoimintaa ovat jatkossa vain miehitettynä vuokrattavat veneet, esimerkiksi taksiveneet tai kalastusmatkailu. Ammattimaiseen vuokravenetoimintaan sovelletaan merilain mukaista, tiukempaa päällikkösääntelyä.

Pelastusliivit jokaiselle matkustajalle

Uudella vesiliikennelailla halutaan kannustaa vesillä liikkujia käyttämään pelastusliivejä entistä ahkerammin. Tästä kesästä lähtien kaikissa moottoriveneissä ja yli viiden metrin pituisissa purjeveneissä täytyy olla jokaiselle matkustajalle sopivan kokoiset pelastusliivit tai kelluntapukineet. Veneen päällikkö vastaa siitä, että pelastusliivit ovat veneessä helposti saatavilla, ja että ne puetaan päälle viimeistään silloin, kun sää tai olosuhteet sitä vaativat.

Lisäksi jokaisessa moottoriveneessä ja yli 5-metrisessä purjeveneestä tulee uuden lain mukaan olla pilssipumppu tai äyskäri, airot, sekä mela tai ankkuri köysineen. Jos veneessä on liekeillä toimiva polttolaite tai sisä- tai yli 25 kilowatin perämoottori, tulee veneessä olla myös vuosittain tarkastettu käsisämmutin. Yli 12-metrisessä veneessä täytyy lisäksi olla sumutorvi, ja yli 20-metrisessä veneessä myös laivakello.

Tutustu uuteen vesiliikennelakiin tarkemmin Traficomin sivuilla.