Päästökatto tulee – näin se vaikuttaa autoiluun

Ensi vuonna alkaa EU:n uusi päästökauppakausi, jonka mukanaan tuoma päästökatto asettaa uusia rajoituksia autonvalmistajille. Miten rajoitukset vaikuttavat tavallisen autoilijan arkeen?

Vuonna 2021 voimaan tulevat Euroopan Unionin uudet päästörajoitukset edellyttävät, että autonvalmistajien kaikkien henkilöautomallien keskimääräiset hiilidioksidipäästöt alittavat 95 grammaa kilometriä kohden. EU-komissio on määritellyt autonvalmistajille uudet tiukat päästötavoitteet, joiden leikkaaminen leikkaa myös autojen kulutuslukemia. Kullekin valmistajalle lasketaan omat päästörajat autojen painon perusteella.

”Jos raja ylittyy, rapsahtaa yhtiölle 95 euron sakko grammalta. Tämä kerrotaan yhtiön Euroopassa rekisteröimien autojen määrällä”, kertoo Santanderin ajoneuvorahoituksen liiketoimintajohtaja Kari Kauppinen.

Päästökauppa on Euroopan unionin ilmastopolitiikan keskeinen ohjauskeino. Vuodesta 2013 alkaen EU-tasolla on asetettu vuosittain aleneva päästökauppasektorin päästökatto. Päästöjen pysyminen päästökaton alla varmistetaan sillä, että jokaisen päästökaupan toiminnanharjoittajan on vuosittain palautettava edellisen vuoden kasvihuonekaasupäästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia. EU:n päästökauppajärjestelmä rakentuu päästökauppakausiin, joista kolmas ja nykyinen kattaa vuodet 2013—2020.

Uutuusautot ovat yhä vähäpäästöisempiä

Päästöjen sääntely vaikuttaa ajoneuvotekniikan kehitykseen. Tulevina vuosikymmeninä autokannan käyttövoima laajeneekin vaihtoehtoisiin ja energiatehokkaampiin ratkaisuihin, Kauppinen sanoo.

Sähkö- ja hybridiautot sekä polttokennoteknologia yleistyvät. Polttoaineissa vastaava kehitys johtaa kohti uusiutuvia polttoaineita ja niiden komponentteja. Tällaisia ovat esimerkiksi biopohjaiset dieselit ja etanoli.

”Markkinoille tulee nyt yhä useammalta automallilta uusia pienipäästöisempiä malleja, hybrideitä ja sähköisiä uutuuksia. Ehkä myös jotain suuripäästöistä siivotaan mallistosta pois”, Kauppinen ennustaa.

Uudet teknologiat käyttöön myös Suomessa

Päästökatto koskee uusien autojen valmistamista, joten konkreettisia vähennyksiä autoilun päästöissä nähdään vasta, kun uusia autoja otetaan käyttöön, Kauppinen kertoo.

”Jos Suomi ja kaikki muutkin maat haluavat pienentää liikennepäästöjään, ajoneuvokanta täytyy muuttaa selkeästi vähäpäästöisemmäksi. Suomessa henkilöautojen ikä on kuitenkin ollut kasvussa pidemmän aikaa. Korkea keski-ikä tarkoittaa vanhaa tekniikkaa ja suuria hiilidioksidipäästöjä.”

Tärkeimpiä päästöjenvähentämiskeinoja ovat vaihtoehtoiset käyttövoimat ja polttoaineet. Se tarkoittaa ajoneuvoja, jotka kulkevat sähköllä, vedyllä tai kaasulla joko kokonaan tai osittain (ns. ladattavat hybridit). Vaihtoehtoista polttoainetta, korkeaseos-etanolia käyttävät myös niin sanotut flexfuel-autot.

”Jos esimerkiksi sähköautojen osuutta halutaan merkittävästi lisätä, niin ajoneuvokannan kiertonopeus pitää saada huomattavasti nopeammaksi. Ajoneuvot pitäisi vaihtaa aiempaa nopeammin pienempipäästöisiin ja turvallisempiin uusiin autoihin.”

Esimerkiksi laajempi sähköautojen latausverkosto ja erilaiset yhteiskäyttöautopalvelut motivoisivat autoilijoita siirtymään vähäpäästöisempiin malleihin, Kauppinen arvioi. Muita keinoja voisivat olla esimerkiksi erilaiset romutuskampanjat, muutokset autoveroon ja vähäpäästöisten työsuhdeautojen tukeminen. Kaikki Santanderin työsuhdeautot onkin täysin päästökompensoitu Green All in One -palvelun kautta.

Miten voin itse vaikuttaa autoiluni päästöihin?

Vaikka kaikkea kulutusta ei voi vähentää, ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi on silti tehtävä töitä. Monille auto on kuitenkin edelleen tarpeellinen kulkuväline, josta ei voi luopua. Valveutunut kuluttaja voi alkaa suosia ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita. Hyvä keino vähentää autoilun negatiivisia ympäristövaikutuksia on Santanderin Green All in One -rahoitustuote, jossa autoilun kilometrit on päästökompensoitu, Kauppinen kertoo.

Green All in One -päästökompensoinnin voi liittää ensirekisteröitävän bensiini-, diesel- tai hybridiauton rahoitussopimukseen, ja keskimäärin päästöjen mitätöinti maksaa noin 10 euroa kuussa. Palvelun hintaan vaikuttavat auton CO2-arvo ja sopimuskilometrit. Green All in Onen avulla kuluttaja voi varmistaa, että oman autoilun kilometrit päästökompensoidaan, sillä kutakin ajettua kilometriä kohden ostetaan vastaava määrä päästöoikeuksia pois Euroopan suurimpien päästölähteiden käytöstä.

Uuden auton hankinnassa kannattaa ensisijaisesti miettiä, millaiseen käyttötarpeeseen auton hankkii. Auton käyttö, maantieteellinen alue sekä ajomatkat ovat ratkaisevassa roolissa oikeaa ajoneuvoa valittaessa.

Ympäristön voi ottaa huomioon myös oman autoilun arjessa. Taloudellinen, polttoainetta säästävä ajotapa vähentää polttoainekulujen lisäksi ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä. Oikeista rengaspaineista huolehtiminen, auton lastaus, auton säännöllinen huoltaminen ja reittien suunnittelu ovat tärkeitä polttoaineen kulutukseen merkittäviä tekijöitä, Kauppinen vinkkaa.

Vaikka teknologiat kehittyvät, tietyt perusasiat pysyvät.

”Ihmisten tarve liikkua paikasta toiseen ei poistu. Tulevaisuudessa autojen tekninen kehitys vie autoilua nykyistä ympäristöystävällisempään suuntaan ja automaationkehitys johtaa yhä autonomisempaan ja turvallisempaan autoiluun tulevaisuudessa.”