nainen istuu keittiön pöydän ääressä ja käyttää kannettavaa tietokonetta

Asiakkaan tunteminen – miksi rahoitusyhtiö kysyy tietojani?

Rahanpesulaki velvoittaa pankkeja ja rahoitusyhtiöitä tuntemaan asiakkaansa. Tämän vuoksi Santander pyytää asiakkaitaan vastaamaan asiakastietoja ja tuotteitaan koskeviin kysymyksiin säännöllisin väliajoin. Seuraavan kyselyn lähetämme maaliskuussa 2024.

Olet ehkä joskus ihmetellyt, miksi pankki tai rahoitusyhtiö lähestyy sinua kyselyllä rahojesi alkuperästä tai lainasi käyttötarkoituksesta.

Kyseessä on rutiinitoimenpide, josta on säädetty Suomen rahanpesulaissa. Tätä kutsutaan asiakkaan tuntemiseksi: pankeilla ja rahoitusyhtiöillä on velvollisuus tietää asiakkaidensa varojen käytöstä ja alkuperästä. Näin pyritään torjumaan rahanpesua, talousrikollisuutta ja terrorismin rahoitusta.

Asiakkaan tietoja täytyy kysyä asiakassuhteen alussa ja sen varrella. Santander vahvistaa omaa vaatimustenmukaisuuttaan suhteessa lainsäädäntöön ja lähettää asiakkailleen heidän asiakastietojaan ja tuotteitaan koskevan kyselyn maaliskuussa 2024. Kyselyyn vastataan verkossa.

Jatkossa lähetämme asiakkaille kyselyitä säännöllisesti. Saat tästä ilmoituksen aina kirjeitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Vastaathan ajoissa – muuten luovut lisäpalveluista

Kyselyn vastausaika on vähintään 30 päivää. Viimeinen vastauspäivä ilmoitetaan sinulle henkilökohtaisesti kirjeessä tai teksti- tai sähköpostiviestissä. Se ilmoitetaan myös Santanderin verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.

Pyydämme asiakkaitamme vastaamaan kyselyyn ajoissa. Jos kyselyyn ei vastaa määräaikaan mennessä, laina- ja rahoitustuotteiden lisäpalvelut, kuten lyhennysvapaat ja sopimusmuutokset, joudutaan valitettavasti jäädyttämään. Asiakkuus ja kuukausierien laskutus jatkuvat kuitenkin tavalliseen tapaan. Asiakas voi myös hakea uusia tuotteita Santanderilta.

Lisäpalvelut palautuvat, kun asiakas käy vastaamassa kyselyyn asiakasportaalissa.

Asiakkaan tunteminen: usein kysytyt kysymykset

Minne antamani tiedot päätyvät?

Jos havaitsemme asiakkaan toiminnassa jotain epäilyttävää tai tavallisesta poikkeavaa, olemme ilmoitusvelvollisia Suomen viranomaisille. Muille ulkopuolisille tahoille asiakkaidemme tietoja ei luovuteta.

Mitä tietoja rahoitusyhtiö kysyy?

Yksityisasiakkaalta kysymme:

  • mikä on lainan tai luoton käyttötarkoitus
  • mikä on lainan tai luoton maksamiseen käytettyjen varojen lähde
  • onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani

Lisäksi asiakas vahvistaa omat asiakastietonsa, jotka kerätään julkisista rekistereistä.

Yritysasiakkaalta kysymme:

  • mikä on lainan tai luoton käyttötarkoitus
  • mikä on lainan tai luoton maksamiseen käytettyjen varojen lähde
  • kyselyyn vastaavan yrityksen edustajan tiedot
  • tietoa yrityksen edunsaajista ja omistussuhteista
  • onko yrityksen vastuuhenkilöissä poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä tai tällaisten henkilöiden perheenjäseniä tai yhtiökumppaneita

Lisäksi yritysasiakasta pyydetään vahvistamaan yrityksen tiedot.

Kauanko vastaaminen vie aikaa?

Useimmiten vastaaminen vie yksityisasiakkaalta vain joitain minuutteja. Kysymyksiä on enemmän ja vastausaika on hieman pidempi, jos:

  • asiakas käyttää poikkeuksellisia varojen lähteitä maksamaan lainaa tai luottoa Santanderilla
  • asiakas on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tämän perheenjäsen tai yrityskumppani

Myös yritysasiakkaiden kohdalla kysymyksiä on enemmän, ja vastausaika on hieman pidempi.

Kuinka usein Santander lähettää kyselyn?

Aikaväli vaihtelee asiakassegmenteittäin ja riippuu esimerkiksi asiakkaan riskiluokituksesta. Ilmoitamme uudesta kyselystä aina tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeitse.

Voiko edunvalvoja vastata kysymyksiin puolestani?

Jos sinulla on edunvalvoja, ottakaa yhteyttä Santanderin asiakaspalveluun. Tämän jälkeen edunvalvoja voi vastata kyselyyn asiakkaan puolesta.

Mitä rahanpesu tarkoittaa?

Rahanpesulla tarkoitetaan mahdollisella rikoshyödyllä saavutettujen varojen käyttöä pankeissa ja rahoituslaitoksissa, joissa asiakkailla on vastuita tai saatavia. Rahanpesun tarkoituksena on häivyttää rikoshyödyllä saatujen varojen alkuperä. Englanniksi rahanpesun torjunnasta käytetään termiä anti-money laundering, AML.

 

Juttuun on haastateltu AML-asiantuntijaa Juuso Lastusta. Hän on ollut mukana uudistamassa Santanderin asiakkaiden tuntemisen käytäntöjä.